Katalog soutěžních návrhů Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Datum vydání 07/2018

Katalog architektonické soutěže Areál brněnského výstaviště a navazujících území.

Katalog soutěžních návrhů Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Cílem soutěže je nalezení formy a způsobu využití území celoměstského významu, který bude zohledňovat limity (například velký městský okruh, záplavové území a podobně) a specifika lokality (například uzavřenost areálu, provozní vazby v areálu). Navržené řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace. Prohlédněte si kompletní katalog všech soutěžících.