Vize prostorového rozvoje města Brna

Datum vydání 08/2017

KAM zpracovala vize prostorového rozvoje města. Do příprav zapojila veřejnost. Proběhlo diskuzní a plánovací setkání Brno město dohody, následovaly workshopy se zástupci radnic městských částí a proběhly jízdy architekta města Brna a jeho týmu za obyvateli městských…

Vize prostorového rozvoje města Brna

KAM zpracovala vize prostorového rozvoje města. Do příprav zapojila veřejnost. Proběhlo diskuzní a plánovací setkání Brno město dohody, následovaly workshopy se zástupci radnic městských částí a proběhly jízdy architekta města Brna a jeho týmu za obyvateli městských částí.

Zastupitelstvem odsouhlasené vize prostorového rozvoje města budou využity buď v zadání nového územního plánu nebo zapracovány do pokynů k dokončení rozpracovaného. Podle toho, kterou cestu Brno zvolí. Tištěná publikace byla vydána v srpnu 2017 a je zdarma dostupná široké veřejnosti i odborníkům.

Počet stran: 61

Autor textu: Kancelář architekta města Brna

Autor fotografií: KAM (Petra Šalapková) mimo:
Pavel Gabzdyl (str. 48, 51)
David Židlický (str. 35)
Ateliér Ivan Ruller (str. 43)