Studie rekonstrukce podchodu

Podchod pod hlavním nádražím používají tisíce lidí každý den a stáří i každodenní velká zátěž jsou na něm vidět. Kamenné obklady jsou na mnoha místech porušené od kotvení stánků a reklamních panelů, ocelové konstrukce výstupních objektů trpí zatékáním. Detailně bude stavební stav podchodu prozkoumán v průběhu samotné rekonstrukce. V polovině roku 2020 získalo město Brno objekt do vlastnictví, Kancelář architekta města Brna proto byla pověřena návrhem změn nezávislých na opravách přednádraží. Prvotní studie rekonstrukce objektu byla představena na konci roku 2021.

Návrh rekonstrukce

Komerční prostory by po plánované přestavbě měly odpovídat stylu obchodní pasáže, včetně větších výloh a rozšíření prodejních prostor. Podchod by měl získat akustický podhled se zapuštěným osvětlením, stěny s možností barevných efektů a podlahu odrážející světlo do prostoru. Vše s cílem místo zbavit potemnělé atmosféry.

Přibudou panely s odjezdy tramvají i vlaků. Celý infosystém by měl být přehledný a moderní. Navržena je proměna portálu k obchodnímu domu Dornych i nový výtah propojující místo s podchodem k nástupištím.

Vizualizace

Realizace projektu

Začátek rekonstrukce podchodu a její délka záleží na technickém stavu objektu a míře potřebných oprav. Předložená studie Kanceláře architekta města Brna je podkladem pro další fáze projektu.

Práce budou rozděleny do dvou etap. Nejdříve půjde o samotný tubus podchodu, poté o další navazující prostory.

Rekonstrukci je nutné dále zkoordinovat se záměrem proměny ulice Benešova a přednádražního prostoru. Díky brněnskému participativnímu rozpočtu by měl zároveň ke schodům směřujícím na nástupiště tramvají přibýt nový eskalátor.

Model