Studie rekonstrukce podchodu

Podchod pod hlavním nádražím používají tisíce lidí každý den a stáří i každodenní velká zátěž jsou na jeho stavu vidět, a to včetně havarijního stavu některých konstrukcí, zatékání či špatného stavu obkladů. V polovině roku 2020 získalo město Brno objekt do vlastnictví. Kancelář architekta města Brna byla proto pověřena návrhem změn nezávislých na opravách přednádraží. Prvotní studii rekonstrukce objektu jsme představili v listopadu 2021.

Návrh rekonstrukce

Komerční prostory by měly odpovídat stylu obchodní pasáže, včetně větších výloh a rozšíření prodejních prostor. Podchod by měl získat akustický podhled se zapuštěným osvětlením, světlou podlahu odrážející světlo do prostoru a stěny s možností barevných efektů. Vše s cílem místo prosvětlit.

V podchodu by měly přibýt světelné panely s odjezdy tramvají i vlaků. Celý infosystém by měl být přehledný a moderní. Navržena je proměna portálu k obchodnímu domu Dornych i nový výtah propojující místo s podchodem k nástupištím.

Vizualizace

Realizace projektu

Začátek rekonstrukce podchodu a její délka záleží na technickém stavu objektu a míře potřebných oprav. Předložená studie Kanceláře architekta města Brna je podkladem pro další fáze projektu.

Práce budou rozděleny do dvou etap. Nejdříve půjde o samotný tubus podchodu, poté o další navazující prostory.

Rekonstrukci je nutné dále zkoordinovat se záměrem proměny ulice Benešova a přednádražního prostoru. Díky brněnskému participativnímu rozpočtu by měl zároveň ke schodům směřujícím na nástupiště tramvají přibýt nový eskalátor.

Model