Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.12.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/30

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

12 měsíců od podpisu objednávky

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou podávány v sídle zadavatele (sekretariát v 3. patře), v pracovní dny od 09:00 do 15:00 nebo zaslány na email: frankova.petra@kambrno.cz. Vzhledem k přetížení kapacit expedičních služeb a omezení kontaktů mezi osobami v souvislosti s pandemii Covid-19, zadavatel výjimečně povoluje zaslání nabídek na výše uvedenou emailovou adresu.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání 7 licencí Adobe Acrobat Pro DC a 10 licencí Adobe Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna.

VIP číslo Vám rádi v případě zájmu o podání nabídky pošleme na mail, kontaktujte nás na frankova.petra@kambrno.cz.