Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Datové uložiště NAS + switch, disky

Lhůta pro pro podání nabídky: do 22.11.2019 do 12:00

Číslo poptávky: 2019/64

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do konce roku 2019

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Elektronicky na emailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání datového uložiště NAS + switch + disky do zálohovací NAS do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace a včetně dopravy.