Dostavba a úprava náměstí Míru

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

soutez

Status: Připravované soutěže

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře. Charakter výstavby by měl být v souladu s okolní zástavbou vilové zahradní čtvrti, založené na jasném oddělení veřejného a soukromého prostoru, převažující solitérní zástavbě na soukromých pozemcích a zahradní úpravě prostranství okolo domů. Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení

Výsledky ze setkání s veřejnosti, které se uskutečnilo 13. února 2020 v sále Cyrilometodějské církevní základní školy jsou k vidění zde.

 

Výstupy z online ankety, která byla na našich stránkách zveřejněna od 27. 1. do 21. 2. 2020 jsou k vidění zde.