Dostavba a úprava náměstí Míru

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Dostavba a úprava náměstí Míru

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Zahájení soutěže: 14.12.2020

Odevzdání soutěžních návrhů: 09.04.2021

Zasedání poroty: 22.04.2021 - 23.04.2021

Porota

Nezávislí

doc. Ing. arch. Pavla Melková, předsedkyně poroty

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. Zdeněk Sendler

Ing. arch. Zbyněk Ryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Ivan Gogolák

Ing. arch. Václav Navrátil

Ing. Miroslava Svorová

 

Závislí

Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty

JUDr. Jiří Oliva

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. David Grund

Ing. arch. Vojtěch Mencl

 

Náhradníci – závislí

JUDr. Michal Chládek, MBA

Mgr. Petr Hladík

MgA. Jakub Kořínek

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

Dokumenty ke stažení

Vzhledem ke krizovým opatřením vlády České republiky a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které jsou spojeny s omezením šíření nákazy SARS COVID-19 Zadavatel doporučuje zájemcům o prohlídku soutěžního místa, aby se prohlídky za každého účastníka zúčastnil vždy pouze jeden zástupce. Zadavatel dále upozorňuje, že účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat mezi sebou rozestupy min. 2 metry a být vybaveni ochranou nosu a úst (ochrannou rouškou, případně respirátorem).

Více informací na https://ezak.brno.cz/vz00000230

 

Pro zájemce o účast v soutěži o návrh bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to ve dnech 15. 1. a 29. 1. 2021. Sraz účastníků prohlídky je vždy ve 13:00 hodin, a to na adrese Lerchova 62, Brno (před vstupem do areálu bývalých vojenských autoopraváren).

 

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly dne 9. 12. 2020 schváleny Radou města Brna
a 14. 12. 2020 byla soutěž oficiálně zahájena.

 

Od samotného začátku veřejnost zapojujeme do přípravy soutěže na podobu náměstí Míru, proto je pro nás důležité představit návrh jejího zadání i ve stávající situaci, která neumožňuje veřejná setkání. Na naše webové stránky jsme umístili videoprezentaci vysvětlující dosavadní průběh přípravy soutěže, principy jejího zadání i nastávající kroky.

 

Výsledky ze setkání s veřejnosti, které se uskutečnilo 13. února 2020 v sále Cyrilometodějské církevní základní školy jsou k vidění zde.

 

Výstupy z online ankety, která byla na našich stránkách zveřejněna od 27. 1. do 21. 2. 2020 jsou k vidění zde.