Dostavba a úprava náměstí Míru

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Dostavba a úprava náměstí Míru

Status: Výsledky

Předmětem soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

 

Zahájení soutěže: 14.12.2020

Odevzdání soutěžních návrhů: 09.04.2021

Zasedání poroty: 22.04.2021 - 23.04.2021

Porota

Nezávislí

doc. Ing. arch. Pavla Melková, předsedkyně poroty

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. Zdeněk Sendler

Ing. arch. Zbyněk Ryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Ivan Gogolák

Ing. arch. Václav Navrátil

Ing. Miroslava Svorová

 

Závislí

Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty

JUDr. Jiří Oliva

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. David Grund

Ing. arch. Vojtěch Mencl

 

Náhradníci – závislí

JUDr. Michal Chládek, MBA

Mgr. Petr Hladík

MgA. Jakub Kořínek

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

Informace pro účastníky soutěže o návrh: Všechny neoceněné a neodměněné návrhy jsou k vyzvednutí v budově Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu 13 na Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 12. května 2021.

Výsledky

Obrázek soutěže
Dostavba a úprava náměstí Míru - Luboš Františák - ARCHITEKTDostavba a úprava náměstí Míru - Luboš Františák - ARCHITEKTDostavba a úprava náměstí Míru - Luboš Františák - ARCHITEKTDostavba a úprava náměstí Míru - Luboš Františák - ARCHITEKTDostavba a úprava náměstí Míru - Luboš Františák - ARCHITEKT

1. cena

1.150.000,-

Účastník: Luboš Františák - ARCHITEKT

Autor: Luboš Františák, Marek Holán, Peter Štefančík

Spolupracovník: Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lukáš Černý, Filip Pelka, Lucie Roubalová, Magdalena Škrášková, Romana Tymová

Prvotním záměrem bylo prostorově vymezit nové náměstí Míru novým polyfunkčním komplexem na jihu a kolonádou, která vytvoří novou bránu i optické propojení s městským parkem, na východě. Doplněním chybějících funkcí se pak toto „nenáměstí“ může stát skutečným náměstím. Cílem návrhu je vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat prostor nově vymezeného náměstí a navrhnout adekvátně prostorné volné plochy pro hromadné společenské aktivity i přitažlivá místa pro komorní setkání ve stínu stromů, pod podloubím, nebo uprostřed záhonů společenské zahrady.

Obrázek soutěže
Dostavba a úprava náměstí Míru - ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.

2. cena

900.000,-

Účastník: ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.

Autor: Ing. Jiří Slánský, Ing. arch. Libor Toman, Ing. arch. Pavel Doležal, Ing. Petr Musílek, Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Martin Jireš, Ing. arch. Linda Kalinská

Spolupracovník:

Vybudovat v tak cenné lokalitě, jakou je náměstí Míru v Masarykově čtvrti, rozsáhlý bytový dům a zároveň jím dokončit celou jednu hranu náměstí je složitý úkol o několika rovinách. Náš návrh si klade za cíl vstoupit do prostředí s respektem a pokorou k místu. Jeho vizí je především zkvalitnění stávajících prostor a vybavení. Návrh také doplňuje nabídku funkcí, přináší benefity jak pro své obyvatele, tak pro lidi ze širšího okolí. Je přirozené řešit zároveň náměstí i bytový dům, vzniká tak synergie, kdy se jedna část návrhu vhodně doplňuje s druhou.

Obrázek soutěže
Dostavba a úprava náměstí Míru - ATELIER RAW s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ATELIER RAW s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ATELIER RAW s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ATELIER RAW s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - ATELIER RAW s.r.o.

3. cena

650.000,-

Účastník: ATELIER RAW s.r.o.

Autor: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Martin Klaška, Ing. Eva Wagnerová, Ing. Kateřina Mičová Polesná, Ing. Petr Soldán, Ing. Rostislav Košťál

Spolupracovník: Ing. arch. Kateřina Pacolová, Ing. Karel Rychlý, Ing. Pavel Stavjaník

Urbanistickou osou náměstí je úhlopříčná linie, vedoucí ze západní strany náměstí přes centrální a parkovou plochu do nové pasáže a na vnitřní piazzettu komplexu, s možností průchodu ke Kraví hoře nebo do parkové části vnitrobloku. Pro tuto kompoziční osu je důležité její napojení na polyfunkční sál a společensko-sociální aktivity komunitního centra. Nový komplex se skládá ze tří budov propojených společným parterem. Hlavní objekt v čele náměstí je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím.

odměna 450.000,-

Účastník: Zlámal architekti s.r.o.

Dostavba a úprava náměstí Míru - Zlámal architekti s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - Zlámal architekti s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - Zlámal architekti s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - Zlámal architekti s.r.o.Dostavba a úprava náměstí Míru - Zlámal architekti s.r.o.