Kreativní centrum Brno

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

Kreativní centrum Brno

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh umístění Kreativního centra Brno do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh byl požadován v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.

Zahájení soutěže: 16.10.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 01.03.2018

Zasedání poroty: 15.03.2018 - 16.03.2018

Porota

Nezávislí
prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty
Ing. arch. Martin Krupauer
Ing. arch. Tomáš Havlíček

Náhradníci – nezávislí
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Jan Sochor

Závislí
Ing. Jaroslav Kacer
Ing. arch. Petr Bořecký
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty

Náhradníci – závislí
Ing. Petr Vokřál
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Petr Kunc

Přizvaní odborníci
Mgr. Gábor Bindisc
Ing. arch. Pavel Wewiora
Mgr. Tereza Chrástová
Ing. arch. Soňa Albrechtová
Ing. Petr Suchánek, Ph. D.

 

Výsledky soutěže na „Kreativní centrum Brno“ byly schváleny Radou města Brna na zasedání
dne 27. března 2018.

 

 

Výsledky

Obrázek soutěže
Kreativní centrum Brno - KAVA spol. s r.o.Kreativní centrum Brno - KAVA spol. s r.o.Kreativní centrum Brno - KAVA spol. s r.o.Kreativní centrum Brno - KAVA spol. s r.o.Kreativní centrum Brno - KAVA spol. s r.o.

1. cena

750.000,-

Účastník: KAVA spol. s r.o.

Autor: Bc. Tomáš Gelien, Ing. arch. Jakub Koňata, MgA. Jonáš Krýzl, Ing. arch. MgA. Jan Novotný, Ing. Tomáš Novotný a Robert Seidl

Spolupracovník: Ing. Vít Mlázovský

Káznice: základní kámen Cejlu, vrostlý do struktury města, pocitově vyloučený. Změna orientace domu, nové napojení na město. Život v ulicích a dvorech – charakter Cejlu. Přirozené naplnění domu novými funkcemi je potvrzením jeho vysoké kvality. Hotový, uklizený dům. Médium: spojení ulice a dvora, komunikace dovnitř a ven. Nahrazuje dožilé části domu. Hlediště – jeviště – artwall - výstavní pavilon – instrument. Vnitřní dvory: změna charakteru, atmosfér, postupné ztišování.

Obrázek soutěže
Kreativní centrum Brno - SIAL s.r.o.Kreativní centrum Brno - SIAL s.r.o.Kreativní centrum Brno - SIAL s.r.o.Kreativní centrum Brno - SIAL s.r.o.Kreativní centrum Brno - SIAL s.r.o.

2. cena

650.000,-

Účastník: SIAL s.r.o.

Autor: doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Andreas Dzikos a Ing. arch. Jiří Lukáš

Spolupracovník: Ing. arch. Helena Hlávková, Ing. arch. Jiří Chmelík a Ing. Josef Franc

Areál bývalé káznice tvoří blok budov mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a Soudní, jde o ojedinělou stavbu a jedno z nejdochovalejších vězení v evropském kontextu. Lokalita v Brně - Zábrdovicích navazuje na historické centrum města a je součástí ochranného pásma Městské památkové rezervace. Oblast kolem Cejlu je nepříznivě hodnocenou, nejvíce sociálně vyloučenou částí Brna. Je zde na druhou stranu patrná snaha o změnu díky působením neziskových organizací, rekonstrukcemi a novou výstavbou. Návrh nového kulturního centra tyto změny podporuje.

Obrázek soutěže
Kreativní centrum Brno - 3H architecture a Ján StempelKreativní centrum Brno - 3H architecture a Ján StempelKreativní centrum Brno - 3H architecture a Ján StempelKreativní centrum Brno - 3H architecture a Ján StempelKreativní centrum Brno - 3H architecture a Ján Stempel

3. cena

500.000,-

Účastník: 3H architecture a Ján Stempel

Autor: Katalin Csillag a Zsolt Gunther

Spolupracovník: Ján Stempel, Jan Tesař, Veronika Novák, Tamás Csépke, Lilla Horváth a Júlia Boromissza

Pro velkorysé propojení Kreativního centra s veřejným prostorem jsme nahradili křídla C a H novostavbou. Dvůr č. 3 jsme otevřeli veřejnosti a tím vznikl kontrast vůči intimním dvorům č. 1 a 2. Objemové členění novostavby kopíruje rytmus barokních křídel a nádvoří, výška je přizpůsobena historické římse a hřebenu. Dialog mezi starým a novým je v několika úrovních: objemové napětí, střídání malým a velkých vnitřních prostor, otvory v různém měřítku, inspirativní průhledy mezi vnitřkem a vnějškem.

Náhrady: 112.500,-

Účastník: Ing. Petr Všetečka

Kreativní centrum Brno - Ing. Petr VšetečkaKreativní centrum Brno - Ing. Petr VšetečkaKreativní centrum Brno - Ing. Petr VšetečkaKreativní centrum Brno - Ing. Petr VšetečkaKreativní centrum Brno - Ing. Petr Všetečka

Náhrady: 112.500,-

Účastník: re:architekti studio s.r.o.

Kreativní centrum Brno - re:architekti studio s.r.o.Kreativní centrum Brno - re:architekti studio s.r.o.Kreativní centrum Brno - re:architekti studio s.r.o.Kreativní centrum Brno - re:architekti studio s.r.o.Kreativní centrum Brno - re:architekti studio s.r.o.

Náhrady: 112.500,-

Účastník: Ing. arch. Jan Veisser

Kreativní centrum Brno - Ing. arch. Jan VeisserKreativní centrum Brno - Ing. arch. Jan VeisserKreativní centrum Brno - Ing. arch. Jan VeisserKreativní centrum Brno - Ing. arch. Jan VeisserKreativní centrum Brno - Ing. arch. Jan Veisser

Náhrady: 112.500,-

Účastník: Architekturbuero Šik AG

Kreativní centrum Brno - Architekturbuero Šik AGKreativní centrum Brno - Architekturbuero Šik AGKreativní centrum Brno - Architekturbuero Šik AGKreativní centrum Brno - Architekturbuero Šik AGKreativní centrum Brno - Architekturbuero Šik AG