„Kreativní centrum Brno“

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

soutez

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.

Zahájení soutěže: 16.10.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 01.03.2018

Zasedání poroty: 15.03.2018 - 16.03.2018

Porota

Nezávislí
prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty
Ing. arch. Martin Krupauer
Ing. arch. Tomáš Havlíček

Náhradníci – nezávislí
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Jan Sochor

Závislí
Ing. Jaroslav Kacer
Ing. arch. Petr Bořecký
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty

Náhradníci – závislí
Ing. Petr Vokřál
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Petr Kunc

Přizvaní odborníci
Mgr. Gábor Bindisc
Ing. arch. Pavel Wewiora
Mgr. Tereza Chrástová
Ing. arch. Soňa Albrechtová
Ing. Petr Suchánek, Ph. D.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

V sekci dokumenty ke stažení jsou přidány odpovědi na dotazy po snížení počtu účastníků.

 

Fotografie z káznice a další informace můžete najít zde: http://www.kreativnibrno.cz/fotogalerie/kaznice-nove/