Mendlovo náměstí

soutez

Status: Připravované

Půjde o urbanisticko – architektonickou vyzvanou jednofázovou ideovou soutěž, která by měla na podkladě nyní dokončované dopravní studie řešit prostor Mendlova náměstí včetně vazeb na okolí. Vyhlášení předpokládáme v průběhu měsíců května až června.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení