Mendlovo náměstí

Urbanisticko-architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž

Mendlovo náměstí

Status: Výsledky

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu pro změnu Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno. Dopravní infrastruktura byla řešena na základě koncepce dopravního řešení.

Zahájení soutěže: 08.06.2018

Odevzdání soutěžních návrhů: 07.09.2018

Zasedání poroty: 13.09.2018 - 14.09.2018

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Zdeněk Eichler
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
Ing. arch. Adam Halíř
akad. arch. Ladislav Kuba

 

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

 

Závislí

Ing. Petr Vokřál
Ing. arch. Petr Bořecký
Mgr. Martin Ander, Ph.D.

 

Náhradníci závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

 

Přizvaní odborníci

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. – dopravní specialista
Ing. arch. Pavel Weviora – ÚOP NPÚ v Brně
Ing. arch. Martin Zedníček – vedoucí OPP Magistrátu města Brna
Ing. Jan Seitl – DPMB

S ohledem na složitost zadání soutěže byla soutěž vyhlašována jako vyzvaná, a proto se do ní nebylo možné přihlásit.

Vyzvanými účastníky soutěže byly:

  • ATELIER RAW s.r.o.
  • znamení čtyř – architekti s.r.o.
  • Ing. David Mareš
  • Ing. Michal Palaščák
  • consequence forma s.r.o.
  • Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
  • P. P. Architects s.r.o.

 

Výsledky soutěže na „Mendlovo náměstí“ byly schváleny Radou města Brna na zasedání
dne 25. září 2018.

Výsledky

Obrázek soutěže
Mendlovo náměstí - Michal Palaščák a Michal PolášMendlovo náměstí - Michal Palaščák a Michal PolášMendlovo náměstí - Michal Palaščák a Michal PolášMendlovo náměstí - Michal Palaščák a Michal Poláš

1. cena

500.000,- Kč

Účastník: Michal Palaščák a Michal Poláš

Autor: Ing. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Jan Flídr

Spolupracovník: Lukáš Černý, Petr Rozsypal

Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor - pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrtě.

Obrázek soutěže
Mendlovo náměstí - Atelier RAW s.r.o.Mendlovo náměstí - Atelier RAW s.r.o.Mendlovo náměstí - Atelier RAW s.r.o.Mendlovo náměstí - Atelier RAW s.r.o.

2. cena

450.000,- Kč

Účastník: Atelier RAW s.r.o.

Autor: Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. Rostislav Košťál, Ing. arch. Markéta Koláčná, Ing. Petr Soldán

Spolupracovník:

Hledali jsme Mendlovo náměstí a nenašli. Je jím smyčka tramvaje, konečná trolejbusů nebo kapacitní křižovatka? Mendlovo náměstí dnes neexistuje. Navrhujeme proto dvě náměstí. Mendlovo klasické kamenné náměstí se sochou Gregora Johanna Mendela, přestupním uzlem, stromořadím a dlážděnou plochou a Pivovarské parkové náměstí s vodní plochou, parkem, bohatou zelení a sochou legendárního sládka Františka Ondřeje Poupěte. SRDCE A PLÍCE STARÉHO BRNA

Obrázek soutěže
Mendlovo náměstí - Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.Mendlovo náměstí - Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.Mendlovo náměstí - Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.Mendlovo náměstí - Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.

3. cena

250.000,- Kč

Účastník: Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Autor: Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. David Přikryl, Bc. Lukáš Hodek

Spolupracovník: Ing. arch. Aleš Stuchlík

Amorfní Mendelovo náměstí je proměněno ve 3 svébytné veřejné prostory: Mendelovo nám. se sochami, jako reprezentativní i pobytové, přiléhající k závěru baziliky a klášteru. Konec Veletržní třídy, přestupní uzel, bulvár s celoměstskými aktivitami. Starobrněnské nám., pobytové přiléhající k zahradě kláštera. Části Mendelova nám. a Starobrněnské nám. definují navrhované stavby: Nad přestupním prostorem metropolitní palác s více městskými funkcemi s průchody a zákryty pro živou atmosféru veřejného prostoru.

Náhrady: 150.000,- Kč

Účastník: Ing. arch. David Mareš

Mendlovo náměstí - Ing. arch. David MarešMendlovo náměstí - Ing. arch. David MarešMendlovo náměstí - Ing. arch. David MarešMendlovo náměstí - Ing. arch. David Mareš

Náhrady: 150.000,- Kč

Účastník: P. P. Architects s.r.o.

Mendlovo náměstí - P. P. Architects s.r.o.Mendlovo náměstí - P. P. Architects s.r.o.Mendlovo náměstí - P. P. Architects s.r.o.Mendlovo náměstí - P. P. Architects s.r.o.

Náhrady: 150.000,- Kč

Účastník: znamení čtyř - architekti s.r.o.

Mendlovo náměstí - znamení čtyř - architekti s.r.o.Mendlovo náměstí - znamení čtyř - architekti s.r.o.Mendlovo náměstí - znamení čtyř - architekti s.r.o.Mendlovo náměstí - znamení čtyř - architekti s.r.o.

Náhrady: 150.000,- Kč

Účastník: Consequence forma s.r.o.

Mendlovo náměstí - Consequence forma s.r.o.Mendlovo náměstí - Consequence forma s.r.o.Mendlovo náměstí - Consequence forma s.r.o.Mendlovo náměstí - Consequence forma s.r.o.