Na Kaménkách

Urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Na Kaménkách

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení dané lokality v rozsahu studie, který měl stanovit rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality. Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Cílem bylo zahájení procesu tvorby životaschopné městské zástavby určené k bydlení vhodně navazující na zástavbu současnou, která bude zhodnocovat a rozvíjet charakter a potenciál zadaného místa. Tedy navrhnout příjemné městské prostředí schopné reagovat při nízkých energetických a ekonomických nákladech nejen na možné změny klimatu, ale i další globální změny ekonomicko-společenského charakteru.

Zahájení soutěže: 12.04.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 31.07.2017

Zasedání poroty: 13.08.2017 - 15.08.2017

Porota

Nezávislí
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty
Ing. arch. Aleš Burian
Ir. Paul Koch MRE
Ing. arch. Pavel Jura

Nezávislí – náhradníci
MgA. Jakub Kořínek
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

Závislí
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty
Mgr. Šárka Korkešová
MVDr. Hana Vyplelová

Závislí – náhradníci
Mgr. Petr Hladík
Ing. arch. Lukáš Pecka
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.

Výsledky

Obrázek soutěže
Na Kaménkách - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Na Kaménkách - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Na Kaménkách - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Na Kaménkách - Kuba & Pilař architekti s.r.o.

1. cena

600.000,- Kč

Účastník: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Autor: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

Spolupracovník: Patrik Obr, Adolf Jebavý, Vojtěch Štýbnar, Dalibor Dvořák

Navržená struktura území navazuje na Regulační a zastavovací plán města Brna z roku 1938 s korekcí směru podle komunikace Černovická. Koncepce urbanistického řešení je založena na pravoúhlé blokové osnově, která však není uzavřená a je vytyčena proměnlivou sestavou hmot nízkopodlažních objektů. Osu urbanistické struktury tvoří hlavní městská třída procházející podélně celým územím ze severu na jih, ve středu území protíná veřejný park orientovaný k výhledům na střed města.

Obrázek soutěže
Na Kaménkách - UNIT architekti, s.r.o.Na Kaménkách - UNIT architekti, s.r.o.Na Kaménkách - UNIT architekti, s.r.o.Na Kaménkách - UNIT architekti, s.r.o.

2. cena

400.000,- Kč

Účastník: UNIT architekti, s.r.o.

Autor: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Šárka Doležalová, Václav Přibyl, Tomáš Fiala, Petr Vozáb

Spolupracovník: Jan Špilar, Michal Decker

Svah nad Černovicemi představuje jednu z posledních velkých nezastavěných ploch v prstenci předměstí, prostor pro jeho přirozené doplnění. Vytváříme místo s přehledem nad panoramatem města, které se ale samo zbytečně neexponuje. Vztah domů a prostorů, jejich měřítko a organizace podporují charakter klidného, v dobrém slova smyslu obyčejného, brněnského předměstí. Struktura zástavby je připravena pro spolupráci města a soukromých investorů na vytvoření udržitelné, sociálně bohaté lokality.

Obrázek soutěže
Na Kaménkách - Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbHNa Kaménkách - Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbHNa Kaménkách - Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbHNa Kaménkách - Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbH

3. cena

200.000,- Kč

Účastník: Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbH

Autor: Petr Pelčák, Ivan Reimann, Thomas Mueller

Spolupracovník: Tereza Abrhámová, Barbara Bartoňková, Michaela Brychtová, Jan Foltýnek, Martina Holá, Jan Kozák, Filip Musálek, Jan Rolinc, Richard Sukač, David Vahala, Eva Wagnerová

Největší výhodou bydlení ve městě je život ve městě. Kompaktnost, dosažitelnost, nabídka a pestrost příležitostí i (prostorových) zážitků, blízkost lidí tvořících komunitu – hustota. Současně srozumitelnost, silná místa, dobrá orientace. Identifikace s blízkým: čtvrtí i vzdáleným: historickým centrem na dohled, snadno dosažitelným MHD. Hojné parky a zahrady nejsou „zelení“, ale konkrétními, praktickými i poetickými prostory. Přednosti periferie i města spojené pro vnik živé lokality. Do života návrh odpovídající ÚP možno převést ihned.

Náhrady: 100.000,- Kč

Účastník: BKK-3 Architektur ZT GmbH

Na Kaménkách - BKK-3 Architektur ZT GmbHNa Kaménkách - BKK-3 Architektur ZT GmbHNa Kaménkách - BKK-3 Architektur ZT GmbHNa Kaménkách - BKK-3 Architektur ZT GmbH

Náhrady: 100.000,- Kč

Účastník: Ateliér Tišnovka s.r.o.

Na Kaménkách - Ateliér Tišnovka s.r.o.Na Kaménkách - Ateliér Tišnovka s.r.o.Na Kaménkách - Ateliér Tišnovka s.r.o.Na Kaménkách - Ateliér Tišnovka s.r.o.

Náhrady: 90.000,- Kč

Účastník: Jiran a partner architekti

Na Kaménkách - Jiran a partner architektiNa Kaménkách - Jiran a partner architektiNa Kaménkách - Jiran a partner architektiNa Kaménkách - Jiran a partner architekti