Nové hlavní nádraží Brno

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh

Nové hlavní nádraží Brno

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh nového brněnského hlavního nádraží včetně zastřešení a podoby nástupišť, vnitřních prostor, hlavní výpravní haly, fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa a mostních konstrukcí. Součástí byla také související veřejná prostranství, tedy kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru i sousedících budov.

Soutěžící měli navrhnout nejlepší polohu a podobu autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy, parkovišť, stanovišť taxi a úschovny kol. Bylo nutné zohlednit napojení na městskou dopravní síť i urbanistickou strukturu nové čtvrti. To vše s přihlédnutím na kvalitu pěšího pohybu a prostupnosti nádraží.

Cílem soutěže bylo nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury i obrazu města a současně nabídne atraktivní veřejná prostranství. Jako součást evropské železniční dopravní sítě bude nové nádraží značně přesahovat hranice města. Stane se důležitým dopravním terminálem veřejné hromadné dopravy, vstupní branou Brna i těžištěm nové čtvrti Trnitá.

 

Zahájení soutěže: 31.08.2020

Odevzdání soutěžních návrhů: 18.06.2021

Zasedání poroty: 01.07.2021 - 02.07.2021

Porota

Porota

Nezávislí

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

Dipl. Ing. Peter Gero

Igor Marko, MA ARCH ARB

Prof. Ing. arch. Jan Jehlík

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Vladimír Sitta

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. arch. Štěpán Valouch

 

Závislí

Ing. Ladislav Kubíček

Ing. Luděk Minář

Ing. Mojmír Nejezchleb

Mgr. Jan Grolich

JUDr. Markéta Vaňková

 

Náhradníci – závislí

Ing. Luboš Knížek

Ing. Pavel Paidar

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

Výsledky soutěže byly schváleny Správou železnic dne 20. července 2021 a Radou města Brna na zasedání dne 21. července 2021.

Výsledky

Obrázek soutěže
Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.Nové hlavní nádraží Brno - Benthem Crouwel International B.V.

1. cena

6.000.000,- + náhrady 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Benthem Crouwel International B.V.

Autor: Daniel Jongtien, Jan Benthem (Benthem Crouwel International B.V.), Martin Biewenga (West 8)

Spolupracovník: -

Nové nádraží se stane katalyzátorem nového městského rozvoje Jižní čtvrti podél řeky Svratky. Nové využití starého železničního viaduktu ve veřejném parku, monumentální bulvár spojující nové nádraží s katedrálou svatého Petra a Pavla a městskou strukturou spojující novou městskou část Jižní čtvrť s rekonstruovanými nábřežími jsou výsledkem silné touhy mentálně a fyzicky rozvíjet čtvrť u nádraží a novou městskou část jako nedílnou součást Brna. Nové brněnské hlavní nádraží praktickým způsobem spojuje čtyři hlavní kritéria, jež jsou zásadní pro úspěšné moderní evropské železniční nádraží.

Obrázek soutěže
Nové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann ArchitektenNové hlavní nádraží Brno - Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

2. cena

5.000.000,- + náhrady 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

Autor: prof. Dipl.-Ing. Thomas Erich Peter Müller, prof. Ing. arch. Petr Pelčák, prof. Dipl.-Ing. Ivan Reimann, Ing. Petr Soldán

Spolupracovník: Jakub Czapek, Richard Čech, Daniel Gášek, Jakub Hanžl, Jan Kozák, Filip Musálek, Jan Sochor, Richard Sukač, David Vahala, Miroslava Zadražilová, Radek Brunecký, Filip Gladiš, Jan-Peter Koppitz, Václav Hájek, Ralf Günter Voss

Nová čtvrt vystavěná na principech urbanismu evropských měst integruje nádraží do prostoru i historie Brna. S krajinou kolem Svratky a dopravním uzlem spolu pouze nesousedí, nýbrž zakládají urbánní celek. Tvoří jeden organismus, jsou jeho částmi – spoluhráči dělícími se o společně generovanou energii. Jeho kostra je přitom jednoduchá a robustní, a proto schopná adaptovat se i na ty potřeby budoucího vývoje Brna, které dnes ještě neznáme.

Obrázek soutěže
Nové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-JuraNové hlavní nádraží Brno - ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

3. cena

4.000.000,- + náhrady 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

Autor: Christoph Ingenhoven, Markus Werner

Spolupracovník: M. Reuter, A. Buchbinder, Myung-Hun Ha, M. Stenftenagel, C. De Lucas Fernández, H. Kühn; S. Shin, P. Pistorius. D. Szczygielski, A. Burian, G. Křivinka, N. Polonyankina, I. Koleček, P. Jura, F. Venier, C. Magri, G. Ezgi Boz, A. Parente, M. Friedrich, R. Bechmann, D. Schmeer, F. Waimer, H. Schlenz, G. Kichler, P. Gross, J. Müller, K. Babetzki, C. Luft, R. Lieb

Tento záměr poskytuje možnost navrhnout jedno z nejmodernějších vlakových nádraží na světě, což zásadně ovlivní budoucí rozvoj Brna. Nádraží se stane znakem města Brna, srdcem rozvoje města 21. století. Udržitelný městský komunikační uzel (hub) evropského významu, který zapojí Brno do sítě evropských metropolí. Bude čistě pozitivním, městským dopravním hubem, produkujícím zelenou energii. Bude pojítkem starého a nového Brna, městským svorníkem zakládajícím pohledovou osu k Petrovu od řeky Svratky.

Náhrady: 2.500.000,- v 2. fázi + náhrady 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Albert Wimmer ZT-GmgH

Nové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgHNové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgHNové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgHNové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgHNové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgHNové hlavní nádraží Brno - Albert Wimmer ZT-GmgH

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: gmp International GmbH

Nové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbHNové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbHNové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbHNové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbHNové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbHNové hlavní nádraží Brno - gmp International GmbH

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners

Nové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & PlannersNové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & PlannersNové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & PlannersNové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & PlannersNové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & PlannersNové hlavní nádraží Brno - MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: OMA ME B.V.

Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.Nové hlavní nádraží Brno - OMA ME B.V.

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.

Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Snøhetta Architecture Landcsape Architecture, PC.; Snøhetta Innsbruck Studio; Thorton Tomasetti, Inc.; Civitas, Inc.; 4ct s.r.o.

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.

Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.Nové hlavní nádraží Brno - Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Diller Scofidio + Renfro LLC

Nové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLCNové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLCNové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLCNové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLCNové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLCNové hlavní nádraží Brno - Diller Scofidio + Renfro LLC

Náhrady: 2.500.000,- v 1. fázi

Účastník: Marc Mimram Architecture & Associés

Nové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & AssociésNové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & AssociésNové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & AssociésNové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & AssociésNové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & AssociésNové hlavní nádraží Brno - Marc Mimram Architecture & Associés