Nový most přes řeku Svitavu

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Nový most přes řeku Svitavu

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská.

V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu bude rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován.

V rozsahu navazujících území je předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetně způsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

Zahájení soutěže: 19.11.2021

Odevzdání soutěžních návrhů: 31.01.2022

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.

Ing. Petr Brosch

Ing. arch. Aleš Burian

Ing. arch. Lukáš Ehl

Ing. arch. Pavel Jura

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Jiří Vokřál

Ing. Lýdia Šušlíková

 

Závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. David Grund

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Mgr. Petr Hladík

JUDr. Jiří Oliva

Ing. arch. Pavla Pannová

Mgr. Martin Maleček

Mgr. Aleš Mrázek

 

 

Dokumenty ke stažení