Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

architektonicko-výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Status: Výsledky

Předmětem soutěže bylo zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.

Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhů očekával, že soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který by vytvořil kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýšil tak atraktivitu lokality Starého Brna.

 

Zahájení soutěže: 03.11.2023

Odevzdání soutěžních návrhů: 01.03.2024

Zasedání poroty: 14.03.2024

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Lucie Vogelová

MgA. Federico Diaz

Mgr. Marek Pokorný

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

 

Náhradníci – nezávislí

Mgr. Jaroslav Hamža

Ing. arch. Jan Hora

 

Závislí

Ing. Karin Podivinská

JUDr. Irena Matonohová

Ing. arch. Jan Tesárek

 

Náhradníci – závislí

Ing. arch. Petr Bořecký

Mgr. Jaroslav Suchý

Ing. Petr Hudec, Ph.D.

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Rada města Brna dne 1. listopadu 2023 schválila soutěžní podmínky a soutěž o návrh byla zahájena dne 3. listopadu 2023.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 3. dubna 2024.

Výsledky

Obrázek soutěže

1. cena neudělena

400.000,- Kč

Účastník:

Autor:

Spolupracovník:

Obrázek soutěže
Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - Ing. Michal Palaščak, MgrA. Helena LukášováPocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - Ing. Michal Palaščak, MgrA. Helena Lukášová

2. cena

250.000,- Kč

Účastník: Ing. Michal Palaščak, MgrA. Helena Lukášová

Autor: Michal Palaščak, Helena Lukášová

Spolupracovník: Ing. arch. Zdeněk Sendler, Daniel Echeverri Ph.D. MFA, Jan Bílek, Markéta Žáčková

Mandloňový bosket zasazený do širší travnaté plochy – mandloň – symbol Panny Marie (bazilika). Na jaře sad v květu evokuje oblaka. Devět mramorových bloků – mobiliář – devět rukopisů, které se vážou k založení kláštera. Každý z bloků nese nápis v latině přibližující komplexní Eliščinu osobnost: femina, uxor, regina, vidua, mater, conditoris, donatoris, amica. Devátý nese její dívčí a královská jména v polské a české variantě – Richeza, Ryksa Elżbieta, Eliška Rejčka – a symbol dvojité koruny.

Obrázek soutěže
Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - JUNG architekti s.r.o., MgA. Ondřej Homola, PMA architects s.r.o., Mgr. Václav Kočí Ph.D.Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - JUNG architekti s.r.o., MgA. Ondřej Homola, PMA architects s.r.o., Mgr. Václav Kočí Ph.D.

3. cena

150.000,- Kč

Účastník: JUNG architekti s.r.o., MgA. Ondřej Homola, PMA architects s.r.o., Mgr. Václav Kočí Ph.D.

Autor: Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Barbara Jung, MgA. Jakub Čevela, MgA. Ondřej Homola, Ing. arch. Jaromír Vjaclovský, Mgr. Václav Kočí, Ph.D.

Spolupracovník: Ing. Klára Zahradníčková, MA

Eliška Rejčka je pro nás vzdálenou historickou osobností, se kterou nás pojí odkaz plný lidskosti, pokory a skromnosti. Tyto charakteristiky nás vedli k rozšíření stávajícího dlážděného plácku před klášterem směrem do řešeného území, blíže k lidem Mapujeme dva prolínající se světy chodců. Jedním z nich je uspěchaný člověk, který je vděčný za každou městskou zkratku. Druhým je kontemplující člověk, který má čas se zastavit a pozorovat baziliku odrážející se na hladině navrženého vodního prvku v podobě uměleckého díla. Dílo má tvar meandrujícího říčního ramene s tokem směrem k bazilice.

Odměna 80.000,- Kč

Účastník: New Work s.r.o.

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - New Work s.r.o.Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - New Work s.r.o.

Odměna 60.000,- Kč

Účastník: Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Barbora Fišerová, Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. arch. Kristýna Shromáždilová

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Barbora Fišerová, Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. arch. Kristýna ShromáždilováPocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Barbora Fišerová, Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. arch. Kristýna Shromáždilová