Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

architektonicko - výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.

Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhu očekává, že soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Lucie Vogelová

Mgr. A. Federico Diaz

Mgr. Marek Pokorný

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

 

Náhradníci – nezávislí

Mgr. Jaroslav Hamža

Ing. arch. Jan Hora

 

Závislí

Ing. Karin Podivinská

JUDr. Irena Matonohová

Ing. arch. Jan Tesárek

 

Náhradníci – závislí

Ing. arch. Petr Bořecký

Mgr. Jaroslav Suchý

Ing. Petr Hudec, Ph.D.

 

Dokumenty ke stažení