Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

soutez

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Zahájení soutěže: 01.06.2018

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.09.2018

Zasedání poroty: 20.09.2018 - 21.09.2018

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Zbyněk Musil

Ing. arch. Tomáš Dvořák

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Milan Vojta, MBA, M.A.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

 

Náhradníci – závislí

Ing. Lukáš Nehyba

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

JUDr. Eva Rabušicová

 

Přizvaní odborníci

MUDr. Daniel Rychnovský

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Ing. Jan Sponar

 

 

 

Účastníci soutěže, dle odst. 6|4 Soutěžních podmínek naleznete vysvětlení soutěžní dokumentace s odkazem na odst. 9|3 Soutěžních podmínek v připojených souborech (viz doplneni20180814).

 

Účastníci soutěže, dle odst. 6|4 Soutěžních podmínek naleznete vysvětlení soutěžní dokumentace s odkazem na odst. 9|3 Soutěžních podmínek v připojených souborech (viz doplneni20180628).

 

Zájemci o účast v soutěži, dle odst. 6|4 Soutěžních podmínek naleznete vysvětlení soutěžní dokumentace v připojených souborech (viz doplneni20180619).