Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh byl vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Zahájení soutěže: 01.06.2018

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.09.2018

Zasedání poroty: 20.09.2018 - 21.09.2018

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Zbyněk Musil

Ing. arch. Tomáš Dvořák

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Milan Vojta, MBA, M.A.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

 

Náhradníci – závislí

Ing. Lukáš Nehyba

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

JUDr. Eva Rabušicová

 

Přizvaní odborníci

MUDr. Daniel Rychnovský

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Ing. Jan Sponar

MUDr. Josef Drbal

 

 

Výsledky soutěže na „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 2. října 2018.

Výsledky

Obrázek soutěže
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - RANGHERKA 5 s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - RANGHERKA 5 s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - RANGHERKA 5 s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - RANGHERKA 5 s.r.o.

1. cena

500.000,- Kč

Účastník: RANGHERKA 5 s.r.o.

Autor: Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz

Spolupracovník: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner

Změna bydliště v pokročilém věku je velkým tématem leckoho z nás a kvalita prostředí budoucího bydliště je základem kvality budoucího života. Naše koncepce je zaměřena na bydlení klienta. Nabídne mu soukromí, ale také možnost společenských kontaktů v různé podobě. Navrhli jsme tři domy, přičemž půdorys domu se shoduje s půdorysem oddělení. Domy jsme osadili měkce do parku a nechali mu prostor. Trojici jsme v přízemí propojili velkou halou, která je vnitřním náměstím areálu. Zde se odehrává vše společné. Hala plynule přechází do okolního parku a piazzety, kterou uzavírá rekonstruovaný pavilon B

Obrázek soutěže
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Pelčák a partner architekti, s.r.o.

2. cena

450.000,- Kč

Účastník: Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Spolupracovník: Ing. arch. David Vahala, Bc. Jakub Czapek, Bc. Petra Fialová, Ing. Radim Staviař, Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Radek Brunecký

Návrh vytváří dům. Takový, aby byl domovem. Není ústavem a není „strukturou“. Tvoří prostředí pro důstojný život ve stáří, prostory, které všechny lze obývat. Dům nemá chodby. Je městem. Chodby jsou ulicemi s nárožími, náměstími, plácky a zahradami. Tedy místy k životu. Přináší pestrost příležitostí i nabídky (prostorových) zážitků a současně srozumitelnost, dobrou orientaci, bezpečí, pohodlí, přirozené světlo a sociální kontakty. Návrh určuje charakter a kvalitu vnitřních i venkovních prostorů. Na nich závisí obytnost prostředí. O tu zde jde.

Obrázek soutěže
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - re:architekti studio s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - re:architekti studio s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - re:architekti studio s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - re:architekti studio s.r.o.

3. cena

350.000,- Kč

Účastník: re:architekti studio s.r.o.

Autor: Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid

Spolupracovník: Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Dušan Sabol, Ing. arch. Alžběta Wildholmová, Ing. Marie Gelová

Sociálně zdravotní komplex navrhujeme jako jednu budovu. Dvě „věže“ - pavilony v zahradě na společném parteru. Ve věžích jsou v patrech umístěny jednotlivá oddělení, v parteru veškeré společné zázemí. Podélný parter je na jedné straně reprezentativním vstupem otevřeným veřejnosti, na straně druhé je zapuštěn do svahu jako technické zázemí domu. Navrhované schéma je přehledné, omezuje množství a složitost pohybu mezi jednotlivými částmi stavby, nabízí kvalitní prostory pro klienty, kterým se stává domovem.

Náhrady: 120.000,- Kč

Účastník: Rusina Frei, s.r.o.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Rusina Frei, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Rusina Frei, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Rusina Frei, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Rusina Frei, s.r.o.

Náhrady: 120.000,- Kč

Účastník: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Kuba & Pilař architekti s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Náhrady: 120.000,- Kč

Účastník: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Ateliér Velehradský, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Ateliér Velehradský, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Ateliér Velehradský, s.r.o.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Ateliér Velehradský, s.r.o.

Náhrady: 120.000,- Kč

Účastník: Anne-Sereine Tremblay, Kristína Richter Adamson, Jiří Richter, Jan Kudlička

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - Anne-Sereine Tremblay, Kristína Richter Adamson, Jiří Richter, Jan KudličkaSociálně zdravotní komplex Červený kopec - Anne-Sereine Tremblay, Kristína Richter Adamson, Jiří Richter, Jan KudličkaSociálně zdravotní komplex Červený kopec - Anne-Sereine Tremblay, Kristína Richter Adamson, Jiří Richter, Jan KudličkaSociálně zdravotní komplex Červený kopec - Anne-Sereine Tremblay, Kristína Richter Adamson, Jiří Richter, Jan Kudlička

Náhrady: 120.000,- Kč

Účastník: LT PROJEKT a.s.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - LT PROJEKT a.s.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - LT PROJEKT a.s.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - LT PROJEKT a.s.Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - LT PROJEKT a.s.