Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

soutez

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Zahájení soutěže: 01.06.2018

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.09.2018

Zasedání poroty: 20.09.2018 - 21.09.2018

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Zbyněk Musil

Ing. arch. Tomáš Dvořák

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Milan Vojta, MBA, M.A.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

 

Náhradníci – závislí

Ing. Lukáš Nehyba

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

JUDr. Eva Rabušicová

 

Přizvaní odborníci

MUDr. Daniel Rychnovský

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Ing. Jan Sponar

 

 

 

Prohlídka soutěžního místa pro účastníky soutěže proběhne 9/7/2018 a 20/7/2018. Sraz účastníků bude ve 14:00 hodin před
vstupem do areálu na adrese Červený kopec 1, Brno – Štýřice.

 

Účastníci soutěže, dle odst. 6|4 Soutěžních podmínek naleznete vysvětlení soutěžní dokumentace s odkazem na odst. 9|3 Soutěžních podmínek v připojených souborech (viz doplneni20180628).

 

Zájemci o účast v soutěži, dle odst. 6|4 Soutěžních podmínek naleznete vysvětlení soutěžní dokumentace v připojených souborech (viz doplneni20180619).