Sportovní hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku

architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Sportovní hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby sportovní haly pro dráhovou cyklistiku a atletiku.

Hlavním důvodem pro vznik nové sportovní haly je skutečnost, že v celé České i Slovenské republice chybí kvalitní kryté zázemí pro dráhovou cyklistiku, které by splňovalo parametry vyžadované UCI (Union Cycliste Internationale) a kde by se mohla připravovat státní reprezentace a talentovaná mládež na vrcholné mezinárodní události a kde by se daly pořádat závody dráhové cyklistiky. Město Brno zároveň postrádá prostory pro kvalitní přípravu atletů v průběhu zimní sezony.

Dalším důvodem pro umístění haly v nové poloze je záměr města Brna postavit fotbalový stadion místo stávajícího velodromu na ulici Křížkovského. Tento přesun však vyvolává nutnost nového zázemí pro dráhovou cyklistiku. S ohledem na soulad s územním plánem a dobré dopravní napojení byla zvolena lokalita Za Lužánkami.

Zadavatel si od spojení obou sportovišť slibuje snížení investičních nákladů na realizaci a následných výdajů na provozování jedné sportovní haly namísto dvou samostatných staveb.

Výsledné řešení by mělo působit kultivovaně, uceleně a provázaně s okolím. Předmětem Soutěže je proto také návrh řešení přiléhajícího veřejného prostranství, a to včetně pěšího propojení ulice Sportovní s lokalitou Planýrka.

Zahájení soutěže: 26.07.2024

Odevzdání soutěžních návrhů: 16.12.2024

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Ing. arch. Eva Eichlerová

Ing. arch. Miroslav Pospíšil

Ing. arch. Roman Gale

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Martin Stára

Ing. arch. Václav Štojdl

 

Závislí

Ing. arch. Petr Bořecký

Bc. Tomáš Aberl

Ing. Martin Mikš

Ing. arch. Jan Tesárek

 

Náhradníci – závislí

Mgr. René Černý

Ing. Andrea Pazderová

Ing. Tomáš Pivec

Ing. arch. Pavla Pannová

 

Dokumenty ke stažení