Stará hasička

Architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh

Stará hasička

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu byla také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty apod.). Návrhy byly zpracovány v podrobnosti architektonické studie.

Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části.

Zahájení soutěže: 10.06.2019

Odevzdání soutěžních návrhů: 23.09.2019

Zasedání poroty: 03.10.2019 - 04.10.2019

Porota

Nezávislí

doc. Ing. arch. Ivan Wahla – předseda poroty

Mgr. A. Svatopluk Sládeček

Ing. arch. Markéta Veselá

Ing. arch. Pavel Buryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. MgA. Jan Novotný

 

Závislí

Mgr. Milada Blatná – místopředsedkyně poroty

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

doc. Ing. arch. Antonín Novák

 

Náhradníci – závislí

Ing. arch. Libor Vlček

Ing. arch. Eugen Točík

 

Přizvaní odborníci

Ing. Pavla Volešová – investiční náklady

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. – vnitřní prostředí

Ing. Václav Přikryl – statika

 

 

 

Výsledky soutěže na „Starou hasičku“ byly schváleny Radou městské části Brno-Komín na zasedání dne 22. října 2019.

Výsledky

Obrázek soutěže
Stará hasička - Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip HermannStará hasička - Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip HermannStará hasička - Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann

1. cena

150.000,- Kč

Účastník: Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann

Autor: Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann

Spolupracovník:

Nové kulturní a společenské centrum Stará hasička. Komín dostává novou hasičskou věž. Objekt původní budovy je zredukován na svou podstatu. V jižním křídle se velký sál nově otevírá až do krovu, východní křídlo obsahuje malý sál/kavárnu a nad ní klubovnu/balkon velkého sálu. Původní objem je doplněn štíhlým lapidárním kvádrem, strojem obsahujícím zbývající žádanou vybavenost. Forma dostavby, věž, poukazuje na původní funkci domu: hasičku. Dostavba se neschovává, nové důstojně doplňuje staré. Potvrzujeme tak objem hasičky jako dominantu místa tvořící jádro obce a jako protizávaží kostela.

Obrázek soutěže
Stará hasička - Architekti Brno s.r.o.Stará hasička - Architekti Brno s.r.o.Stará hasička - Architekti Brno s.r.o.

2. cena

120.000,- Kč

Účastník: Architekti Brno s.r.o.

Autor: Ing. arch. Tomáš Jurák, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Marek Ječmen

Spolupracovník:

Náves, náměstí. Místo setkávání, konání kulturních akcí, středobod společenského života městské části. Místo s historií, často překotným stavebním vývojem. Starý dům již nedokáže pokrýt dnešní potřeby, nároky stavebního programu. Dožívající konstrukce, absence návaznosti podlaží na prostor náměstí, nevhodný konstrukční systém, to vše vedlo k myšlence novostavby. Čas jde stále kupředu, popisujeme nový list, přijde další a další. Nová budova bude sloužit občanům, návštěvníkům, plní současné požadavky. Historie je vepsána ve formě, v paměti, nesmazatelná.

Obrázek soutěže
Stará hasička - Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich BlahaStará hasička - Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich BlahaStará hasička - Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich Blaha

3. cena

80.000,- Kč

Účastník: Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich Blaha

Autor: Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich Blaha

Spolupracovník:

Vážíme si vztahu, který chovají místní občané k budově staré hasičky, racionální úvahy však vedou k nahrazení chátrajících a svému účelu nevyhovujících konstrukcí novým dispozičním řešením. Považujeme nicméně za nezbytné, aby nový návrh respektoval původní ráz domu i celého historického jádra městské části. Zachováváme půdorysnou stopu i výšku domu. Návaznost na historický vývoj hasičky dále akcentujeme opětovným použitím vybraných konstrukčních prvků, jako jsou okna, zámečnické prvky, a střešní krytina. Výraz dotvoří autentické materiály jako ručně zpracované omítky, dřevo a přírodní kámen.

Odměna 16.666,- Kč

Účastník: Ing. arch. Michaela Horáková / mh architects

Stará hasička - Ing. arch. Michaela Horáková / mh architectsStará hasička - Ing. arch. Michaela Horáková / mh architectsStará hasička - Ing. arch. Michaela Horáková / mh architects

Odměna 16.666,- Kč

Účastník: monom works s.r.o.

Stará hasička - monom works s.r.o.Stará hasička - monom works s.r.o.Stará hasička - monom works s.r.o.