Stará hasička

Architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh

soutez

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.
Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části.

Zahájení soutěže: 10.06.2019

Odevzdání soutěžních návrhů: 23.09.2019

Zasedání poroty: 03.10.2019 - 04.10.2019

Porota

Nezávislí

doc. Ing. arch. Ivan Wahla – předseda poroty

Ing. arch. Svatopluk Sládeček

Ing. arch. Markéta Veselá

Ing. arch. Pavel Buryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. MgA. Jan Novotný

 

Závislí

Mgr. Milada Blatná – místopředsedkyně poroty

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

doc. Ing. arch. Antonín Novák

 

Náhradníci – závislí

Ing. arch. Libor Vlček

Ing. arch. Eugen Točík

 

Přizvaní odborníci

Ing. Pavla Volešová – investiční náklady

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. – vnitřní prostředí

Ing. Václav Přikryl – statika

 

 

 

Dne 10. 6. 2019 městská část Brno-Komín vyhlásila architektonická otevřenou jednofázovou projektovou soutěž o návrh na budovu „Staré hasičky“. Soutěžní zadání a další soutěžní podklady naleznete zde.

Prohlídka soutěžního místa proběhne ve dnech 12. 7. 2019 a 26. 7. 2019 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je vždy ve 13:00 před vstupem do budovy Staré hasičky, Hlavní 125, Brno-Komín.