Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Status: Výsledky

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a město Brno se společností Nová Zbrojovka s.r.o. mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.

 

Zahájení soutěže: 03.06.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 27.10.2022

Zasedání poroty: 10.11.2022 - 11.11.2022

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Ondřej Vysloužil – předseda poroty

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Ing. arch. Pavel Buryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Marek Holán

Ing. arch. Lenka Štěpánková

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – místopředseda poroty

Mgr. René Černý

Ing. et Ing. Jan Růžička

Ing. MA. Tomáš Pilař

 

Náhradníci – závislí

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Ing. Petr Kunc

Ing. Zdeněk Havelka

Ing. Miroslav Pekník

Ing. arch. Ivona Uherková

 

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 30. listopadu 2022.

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 1. 6. 2022 Radou města Brna

a 3. 6. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.

Výsledky

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - SOA architekti s.r.o.

1. cena

900 000 Kč

Účastník: SOA architekti s.r.o.

Autor: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Sarah Sommerová; Ing. arch. Petra Lálová; Ing. arch. Dalibor Dvořák; Ing. arch. Lucia Gažiová

Spolupracovník: Bc. Marie Hojná, Bc. Matěj Střecha, Jiří Švarc Valbek, spol. s.r.o. pozemní stavitelství – HIP, Ing. Pavlína Malíková krajinářští architekti Steiner a Malíková

Škola 21. století pro město 21. století. Nová škola představuje vyvrcholení přístupu k budování moderního města. S důrazem na kvalitní sdílený veřejný prostor doplňuje husté předivo nové městské čtvrti. Jejím prostřednictvím vstupuje veřejný zájem sebevědomě do ambiciózního developerského projektu a akcentuje vzdělávání jako základní stavební kámen společnosti. Obklopená mnohopodlažní zástavbou městského centra vytváří budova školy společně se samostatným objektem tělocvičny rafinovanou soustavu venkovních a vnitřních prostor s citlivě nastavenou hierarchií a funkční skladbou. Tato symbióza stírá hranice mezi interiérem a exteriérem a prostřednictvím bohaté střešní krajiny se nenásilně rozšiřuje do třetího rozměru. Její sebevědomý výraz nepostrádá jemnost a hravost a vybízí k prozkoumání. Uvnitř je škola navržená jako volně plynoucí vzdělávací krajina – rozmanitá, velkorysá, variabilní a bezpečná, umožňující reagovat na dynamicky se vyvíjející vzdělávací potřeby.

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Anagram&Gruppa LLZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Anagram&Gruppa LLZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Anagram&Gruppa LLZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Anagram&Gruppa LLZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Anagram&Gruppa LL

2. cena

700 000 Kč

Účastník: Anagram&Gruppa LL

Autor: Anne-Sereine Tremblay, Marina Kounavi, Jan Kudlička

Spolupracovník: Konstantina Lola, Agustín Piña, JIKA-CZ, a.s.

Dialog mezi dvěma rozdílnými institucemi, ale s podobnou typologií. Prostor při vstupní bráně do Nové Zbrojovky sdílený mezi Základní a Mateřskou školou a polyfunkčním objektem s privátní školou a kancelářskými prostory. Z pohledu urbanistického konceptu se navzájem doplňují, ale zároveň si nekonkurují. Rytmus ustupujících fasád jednak zmírňuje celkové měřítko obou objektů a zároveň vytváří atraktivní venkovní prostory, které se přizpůsobují různorodému programu každého objektu.

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Marek Chalupa architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Marek Chalupa architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Marek Chalupa architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Marek Chalupa architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Marek Chalupa architekti s.r.o.

3. cena

500 000 Kč

Účastník: Marek Chalupa architekti s.r.o.

Autor: Ing. arch. Marek Chalupa

Spolupracovník: Ing. arch. Vojtěch Jeřábek, Ing. arch. Jan Ptáček, Ing. arch. Daniel Parachin, Ing. arch. Tomáš Pokorný

Navrhujeme budovy základní a mateřské školy a polyfunkčního objektu jako městské domy. Dodržujeme principy masterplánu. Školní budovy koncipujeme tak, aby byly zodpovědnou investicí s přetrvávající hodnotou. Zvenku budovy vytváří odpovídající významové a funkční vazby s navazujícím prostředím. K rozlehlým veřejným prostranstvím „školního“ i „vstupního“ náměstí se budovy obrací hlavními průčelími s prostory s nejvyššími nároky, do užších profilů ulic prostory s doplňkovými prostory. Zevnitř jsou budovy jasně a přehledně hierarchicky organizované s prostorovým potenciálem případné reorganizace dle budoucích trendů ve vzdělávání. Mateřskou školu koncipujeme do samostatné budovy zajišťující bezkolizní vztah s jinými provozy.

Náhrady: 250 000 Kč

Účastník: re:architekti studio s.r.o.

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - re:architekti studio s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - re:architekti studio s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - re:architekti studio s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - re:architekti studio s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - re:architekti studio s.r.o.

Náhrady: 250 000 Kč

Účastník: Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Náhrady: 250 000 Kč

Účastník: heri&salli Architektur ZT GmbH

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - heri&salli Architektur ZT GmbHZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - heri&salli Architektur ZT GmbHZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - heri&salli Architektur ZT GmbHZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - heri&salli Architektur ZT GmbHZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - heri&salli Architektur ZT GmbH

Náhrady: 250 000 Kč

Účastník: žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan Žalský

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka - žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan ŽalskýZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan ŽalskýZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan ŽalskýZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan ŽalskýZákladní a mateřská škola Nová Zbrojovka - žalský architekti / MgA. Ing. arch. Jan Žalský