Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčním objektem a stavbou sportovně relaxačního centra, které v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a město Brno s vlastníkem pozemků má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby sportovně relaxačního centra a polyfunkčního objektu. Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích soukromého investora, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemky, na kterých bude umístěn areál mateřské a základě školy bude tedy převeden do vlastnictví města Brna.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení