Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Status: Probíhající soutěže

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a město Brno se společností Nová Zbrojovka s.r.o. mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.

Zahájení soutěže: 03.06.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 27.10.2022

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Ondřej Vysloužil – předseda poroty

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Ing. arch. Pavel Buryška

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Marek Holán

Ing. arch. Lenka Štěpánková

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – místopředseda poroty

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. et Ing. Jan Růžička

Ing. MA. Tomáš Pilař

 

Náhradníci – závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Mgr. Aleš Mrázek

Ing. Zdeněk Havelka

Ing. Miroslav Pekník

Ing. arch. Ivona Uherková

 

 

Dokumenty ke stažení

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 1. 6. 2022 Radou města Brna

a 3. 6. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.