Základní a mateřská škola Sadová

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Základní a mateřská škola Sadová

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park měly být vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními objekty, které v rámci návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství.

Nový park, který byl v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradil stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

Cílem soutěže bylo najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské vybavenosti a také veřejných prostranství, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné zakázky.

 

Zahájení soutěže: 18.03.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 05.08.2022

Zasedání poroty: 25.08.2022 - 26.08.2022

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Petr Todorov

Ing. Martin Krupauer

Mgr. A. Svatopluk Sládeček

Ing. arch. Jindřich Nový

Ing. arch. Robert Sedlák

Ing. Štěpánka Šmídová

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Lenka Dvořáková

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. Karin Karasová

Ing. Andrea Pazderová

Mgr. et Mgr. Michal Škerle

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Suchý

Mgr. Zbyněk Šolc

PhDr. Petr Hruška, MBA

 

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Informace pro účastníky soutěže o návrh: Všechny neoceněné návrhy jsou k vyzvednutí v budově Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu 13 na Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 7. září 2022.

Výsledky

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Sadová - XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.

1. cena

800.000,- Kč

Účastník: XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o.

Autor: Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Spolupracovník: Ing. arch. Martin Málek, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. arch. Lucie Lorencová, Ing. arch. Michal Rešetár, Ing. arch. Lada Chromelová, Ing. arch. Jan Schleider, Ing. arch. Ilya Lebedev, MgA. Zuzana Včeláková, Ing. arch. Kristina Richter Adamson MSc., Ing. Martina Forejtová, Ing. et Ing. arch. Monika Šafařová, Bc. Klára Maierová, Ing. Petr Vlasák, Ing. arch. Martin Vojtek, Ing. Petr Bijok, Ing. Jiří Vítek, Mgr. Eva Lysá

„Vrchol, návrší, výhled, příroda, procházky, Zaječí hora, Údolí Zaječího potoka, jezera.“ Slova, která vystihují hodnoty čtvrti Sadová jsou mystická a dobře reprezentují místní potenciál a atmosféru, které projekt staví do popředí a dále je rozvíjí. Lokalita je výjimečnou příležitostí k vytvoření nové typologie veřejného prostranství, vytvářející kontinuitu oběma směry. Původně nepropustný svah je zabydlen školou a školkou, ale také linoucím se parkem s hřišti a vyhlídkovými body. Park navazuje na přírodní charakter svahu, ale tvoří i vstupní bránu do horního obydleného návrší. Cílem projektu je vytvořit nové veřejné prostranství́ místního měřítka, které́ osloví obyvatele jeho návštěvníky, využije přírodního potenciálu krajiny a zkultivuje místo na úroveň, kterou si svým novým významem zaslouží. Zároveň nabídne obyvatelům a návštěvníkům atraktivní a výjimečné místo k pobytu, relaxu, zábavě a hře.

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Sadová - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - SOA architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - SOA architekti s.r.o.

2. cena

600.000,- Kč

Účastník: SOA architekti s.r.o.

Autor: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Petra Lálová

Spolupracovník: Ing. arch. Dalibor Dvorak, Bc. Marie Hojná, Bc. Alex Máslo, Bc. Matěj Střecha, Ing. Kvetoslav Syrový, Jiří Švarc, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Kristýna Cmíralová (Střítecká), Ing. Kateřina Waldhauser

Nová budova školy představuje pro výjimečnou lokalitu jedinečnou příležitost k plnému využití potenciálu školy 21. století. V rámci monotónního urbánního kontextu kolem sebe formuje kvalitní veřejný prostor, jehož je sama nedílnou součástí. Obohacuje ho o potřebné komunitní funkce a stává se přirozeným mnohovrstevnatým a funkčním centrem městské čtvrti. Snadno čitelná hmota i navzdory své velikosti harmonicky zapadá do měřítka okolní zástavby a intuitivně vypovídá o svém účelu. Uvnitř je škola přehledná, variabilní, inspirativní a bezpečná, otevřená a ohleduplná vůči svému okolí. Je navržená jako multifunkční komunitní „hub“ – vzdělávací, kulturní a sportovní. Živé srdce komunity.

Obrázek soutěže
Základní a mateřská škola Sadová - ov architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - ov architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - ov architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - ov architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - ov architekti s.r.o.

3. cena

400.000,- Kč

Účastník: ov architekti s.r.o.

Autor: Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Ondřej Králík

Spolupracovník: Ing. arch. Viktor Žák, Ing. arch. Norbert Lichý, Ing. arch. Michaela Křižáková, Ing. arch. Jakub Neumann, Bc. Alena Richterová, Barbora Laššáková, Ing. Vladimír Sitta

Svažitá topografie pozemku s výhledy na centrum Brna určuje postupné klesání hmoty školy, která svým měřítkem plynule navazuje na svoje okolí a spolu s navazujícími veřejnými prostory a školkou definuje nové centrum čtvrti Sadová. Tři čtvercové hmoty školy vymezují okolní veřejné prostranství i soukromou zahradu školy se sportovištěm, objem tak přirozeně vytváří předěl mezi urbanizovanou částí na západě a přírodním charakterem se sportovištěm v návaznosti na údolí sv. Antoníčka na východě. Hlavní předprostor školy a školky je orientován směrem k novému parku, zároveň je natočen výhledům na Brno. Z každého podlaží školy je umožněn přístup ven, je tak zajištěn maximální komfort pro děti i vyučující. Nadzemní podlaží školy jsou navrženy jako dřevostavba a splňují požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Navrhované budovy školy a školky se svou konstrukcí a řešením fasády odkazují k charakteru zarostlých svahů na okraji městské zástavby a otevřené krajiny.

Náhrady: 200.000,- Kč

Účastník: Aoc architekti s.r.o.

Základní a mateřská škola Sadová - Aoc architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Aoc architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Aoc architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Aoc architekti s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Aoc architekti s.r.o.

Náhrady: 200.000,- Kč

Účastník: „SARMA & NORDE Arhitekti” SIA

Základní a mateřská škola Sadová - „SARMA & NORDE Arhitekti” SIAZákladní a mateřská škola Sadová - „SARMA & NORDE Arhitekti” SIAZákladní a mateřská škola Sadová - „SARMA & NORDE Arhitekti” SIAZákladní a mateřská škola Sadová - „SARMA & NORDE Arhitekti” SIAZákladní a mateřská škola Sadová - „SARMA & NORDE Arhitekti” SIA

Náhrady: 200.000,- Kč

Účastník: Apropos Architects s.r.o.

Základní a mateřská škola Sadová - Apropos Architects s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Apropos Architects s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Apropos Architects s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Apropos Architects s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - Apropos Architects s.r.o.

Náhrady: 200.000,- Kč

Účastník: ra15 a.s.

Základní a mateřská škola Sadová - ra15 a.s.Základní a mateřská škola Sadová - ra15 a.s.Základní a mateřská škola Sadová - ra15 a.s.Základní a mateřská škola Sadová - ra15 a.s.Základní a mateřská škola Sadová - ra15 a.s.

Náhrady: 200.000,- Kč

Účastník: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Základní a mateřská škola Sadová - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.Základní a mateřská škola Sadová - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.