Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívá každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Městské části Brno-Královo Pole a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se s městem Brnem a Kanceláří architekta města Brna dohodli na uspořádání soutěžního workshopu. Účastníci nejdříve anonymně předloží koncepce rozvoje území, z nichž následně porota vybere 4 až 5 účastníků, kteří budou v práci na návrzích pokračovat. Následně se zúčastní workshopů, během kterých budou své návrhy konfrontovat se soutěžní porotou, zainteresovanými aktéry v území, nezávislými odborníky apod. Cílem tohoto procesu je společně najít nejvhodnější návrh rozvoje území, který bude podkladem například pro změny Územního plánu města Brna nebo rozhodování místní samosprávy ohledně jednotlivých drobných záměrů. Tato část Ponávky a její okolí tak do budoucna dostane koncepci rozvoje a postupně přirozeně i funkčně se zapojí do struktury města.

Zapojit se do přípravy zadání soutěže můžete i vy. Nábřeží Ponávky bude věnována středa 12. června, kdy se můžete vypravit na procházku s představiteli městských částí i odborníky na historii, krajinářskou architekturu nebo vodohospodářství. Přímo na místě vám bude představena připravovaná soutěž i samotné území. Začínat se bude v 17 hodin u lávky přes Ponávku za královopolským nádražím. Od 15 hodin se budete moci na vše související se soutěží zeptat také na informačním stánku poblíž sportovního hřiště v Zamilovaném hájku. Zde bude také končit procházka a pro všechny zájemce bude možnost se vyjádřit k současnosti i budoucnosti celé řešené lokality. Pokud se nebudete moci zúčastnit akcí na místě, možností je také vyplnění ankety dostupné on-line. Vaše názory budou následně využity právě při přípravě soutěžního zadání.