BUDOVAT! BOURAT? – pozvánka na přednášky architektů

Publikováno: 5.3.2019 | POZVÁNKA

Během pěti jarních podvečerů se představí devět architektů z Česka a Slovenska. Budou hovořit o potřebě navrhovat a stavět, budovat a rozvíjet, zamyslí se nad opodstatněním bourání a potřebou zachování hodnot. KAM je mediálním partnerem akce.

BUDOVAT! BOURAT? – pozvánka na přednášky architektů

Srdečně Vás zveme na nový přednáškový cyklus BUDOVAT! BOURAT?

ARCHTEAM ÚSTAV MODERNÍ ARCHITEKTURY ve spolupráci s METODICKÝM CENTREM MODERNÍ ARCHITEKTURY NPÚ v Brně pořádají cyklus přednášek architektů nejen pro architekty.

Organizátorem těchto výjimečných setkání s protagonisty současné architektury je ARCHTEAM – Ústav moderní architektury.

místo: Centrum obnovy památek architektury, Preslova 53, areál vily Stiassni, Brno

kdy: vždy ve čtvrtek od 14. 3. do 11. 4. 2019 v 17 hodin

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Parkování v areálu / vjezd z ulice Marie Pujmanové

Tolejbus 38 / zastávka Marie Pujmanové

Více informací najdete na facebooku a webu.

Program

14. 3. CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS (BRNO)

přednáška na téma: Generace mileniálů v architektuře

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH (*1985, Brno, CZ)

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na ETH Curych ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG.

Ing. arch. Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, SK)

Studoval architekturu a urbanismus na Fakultě architektury v Brně a v Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem ceny rektora na VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě.

Roku 2010 společně založili v Brně ateliér, který sklízí úspěchy jak na domácí, tak zahraniční scéně.  Podle jejich návrhu se realizoval český modulární pavilon na světové výstavě v Miláně EXPO 2015,  za nějž obdrželi bronzovou medaili v kategorii architektura.  V roce 2017 získali národní cenu za architekturu Grand Prix Architektů za realizaci showroomu společnosti MY DVA s ikonickou fasádou z černých plastových židlí.

Umísťují se na předních příčkách architektonických soutěží. Nejen jejich práce, ale i jejich sympatické tváře, jsou publikovány v mnoha odborných a lifestylových médiích, byli zařazeni do výběru 30 pod 30 časopisu Forbes.

https://chybik-kristof.com/cs

https://www.facebook.com/Chybik.Kristof/

 

21. 3. ADAM GEBRIAN (PRAHA)

 přednáška na téma: Všechno je rekonstrukce

Ing. arch. MAarch Adam Gebrian (*1979, Boskovice, CZ).

V roce 2006 absolvoval Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, postgraduálně studoval na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles, které ukončil v roce 2008.

Architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury a její fanoušek, jak sám o sobě tvrdí. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt roku“.

Od roku 2009 je moderátorem vlastního pořadu Bourání na Radiu Wave. Psal týdenní seriál o architektuře pro Lidové noviny a pro Respekt, poté pro Hospodářské noviny. Na internetové televizi Stream.cz uváděl svůj pořad Gebrian versus. Od léta 2018 spolupracuje s novou internetovou televizí MALL.TV, na které uvádí dva pořady o architektuře Překvapivé stavby a Gebrian: PLUS/MINUS.

Je jedním ze zakladatelů nově vytvořeného Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Byl pedagogem na Fakultě umění a architektury TUL,  vyučuje na soukromé škole architektury Prague Institute spadající pod North Carolina State University.

https://www.facebook.com/gebrian

 

28. 3. KAMIL MRVA ARCHITECTS (BESKYDY)

 přednáška na téma: Rekonstrukce: Vyprávění historie současným jazykem

Realizace a projekty ateliéru Kamil Mrva Architects, které se vyznačují proměnou místa určující děj

Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (*1974, Nový Jičín, CZ)

Po absolvování brněnské Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Po návratu založil vlastní architektonický ateliér v Kopřivnici.

Následovala práce na několika rodinných domech, které se staly ikonami propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Architekt si svými stavbami získal celorepublikové renomé a v posledních letech už není jeho práce spjata výlučně s beskydským regionem.

Kamil Mrva má za sebou řadu samostatných výstav a publikací, vyučuje studenty architektur,  organizuje workshopy a letní školy architektury. Jeho práce je často publikována v českých i zahraničních médiích, v loňském roce získal nejvyšší cenu Grand Prix Stavby Moravskoslezského kraje a ocenění TOP 8 České ceny za architekturu 2018 za výstupní stanici lanovky na Pustevnách.

http://www.mrva.net

https://www.facebook.com/kamilmrva/

 

4. 4. GUTGUT (BRATISLAVA)

přednáška na téma: Ad hoc

Ing. arch. Štefan Polakovič (*1963, Bratislava)

Slovenský architekt, urbanista, současnosti působí také na Fakultě architektury STU v Bratislavě jako pedagog ústavu architektury občanských staveb.  S návrhem funkční a typologicky vrstvené obytné struktury se stal laureátem ceny Europan 5 (New housing landscapes, travel and proximity). Je aktivní ve veřejné sféře jako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dny architektury a designu) v Bratislavě.

Ing. arch. Lukáš Kordík (*1979, Bratislava)

Slovenský architekt, urbanista. Absolvoval studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě a EA Lyon. Působil jako asistent na Katedře architektonické tvorby VŠVU a jako hostující pedagog na FA STU v Bratislavě. Rámci práce na projektech se věnuje tématu posouvání hranice soukromého a veřejného prostoru v různých meřítkách a typologiích.

GutGut je inovativní slovenský ateliér, který je věnuje tvorbě od malých intervencí přes navrhování budov až po územní plánování. Jeho významné realizace jako bytový dům na Dunajské ulici v Bratislavě, rekonstrukce panelového domu v Rimavskej Sobote, chaty u Seneckých jezer nebo konverze industriálního objektu Mlynica v Bratislavě se opírají o mezinárodní zkušenost a zároveň reagují na lokální kontext a historii. Byl vícekrát nominovaný a je také laurátem cen ARCH a CE-ZA-AR. Začátkem roku 2019 byl jeho projekt Mlynica vybrán do finálové čtyřicítky EU prize for Contemporary Architectura – Mies van der Rohe Award.

http://www.gutgut.sk/

https://www.facebook.com/gutgut.sk/

 

11. 4. ALEŠ NAVRÁTIL / ZDENĚK MAKOVSKÝ / VLADIMÍR ŠLAPETA (BRNO, PRAHA)

debata na téma: Umění v architektuře

Doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D. (* 1946, Brno)

Vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Doménou jeho zájmu je výtvarné umění, především grafika, malba, také keramika a sochařství. Jeho tvorba je figurální, inspirovaná tvorbou barokní a klasicistní. Figura je však základem, z něhož jsou odvozovány další abstraktní struktury. Autor se vrací k motivům prostupujícím staletími, jako jsou biblické náměty, bitvy, inspiruje se literaturou. Vyučoval kresbu na Ústavu zobrazování FA VUT v Brně, je členem Unie výtvarných umělců ČR.

Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (* 1946, Brno)

Architekt, sochař, fotograf vystudoval Fakultu architektury v Brně, kde také dlouhá léta působil jako pedagog a vedoucí Ústavu zobrazování. V roce 2003 společně se synem založil projekční a realizační ateliér MAKOVSKÝ & PARTNEŘI. Mimo architektury se věnuje výtvarnému umění a to především grafice, plastice a sochařství. Hlavními motivy jeho tvorby jsou portréty významných osobností. Jeho figurální dílo bylo prezentováno na mnoha výstavách, v brněnském veřejném prostoru je instalováno několik jeho plastik.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.  (* 1947, Olomouc)

Po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze pracoval jako architekt v Ostravě. V letech 1973–1991 byl vedoucí oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, hostoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V období 1991-1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT a pak do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. V období 2006-2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, kde doposud přednáší. Působí jako významný historik architektury se zaměřením zejména na meziválečné období. Je autorem řady publikací o moderní architektuře a urbanismu 20. století.

Tyto architekty spojuje dlouholetá práce se studenty na FA VUT v Brně, kde měli možnost mimo výuku diskutovat na různá architektonická a umělecká témata. Jejich odborné znalosti v této oblasti nemají konkurenci a jejich debaty nemají hranice.

 

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

KAM na festivalu Open House Brno

KAM na festivalu Open House Brno

7.5.2024

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.