BUDOVAT! BOURAT? – pozvánka na přednášky architektů

Publikováno: 5.3.2019 | POZVÁNKA

Během pěti jarních podvečerů se představí devět architektů z Česka a Slovenska. Budou hovořit o potřebě navrhovat a stavět, budovat a rozvíjet, zamyslí se nad opodstatněním bourání a potřebou zachování hodnot. KAM je mediálním partnerem akce.

BUDOVAT! BOURAT? – pozvánka na přednášky architektů

Srdečně Vás zveme na nový přednáškový cyklus BUDOVAT! BOURAT?

ARCHTEAM ÚSTAV MODERNÍ ARCHITEKTURY ve spolupráci s METODICKÝM CENTREM MODERNÍ ARCHITEKTURY NPÚ v Brně pořádají cyklus přednášek architektů nejen pro architekty.

Organizátorem těchto výjimečných setkání s protagonisty současné architektury je ARCHTEAM – Ústav moderní architektury.

místo: Centrum obnovy památek architektury, Preslova 53, areál vily Stiassni, Brno

kdy: vždy ve čtvrtek od 14. 3. do 11. 4. 2019 v 17 hodin

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Parkování v areálu / vjezd z ulice Marie Pujmanové

Tolejbus 38 / zastávka Marie Pujmanové

Více informací najdete na facebooku a webu.

Program

14. 3. CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS (BRNO)

přednáška na téma: Generace mileniálů v architektuře

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH (*1985, Brno, CZ)

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na ETH Curych ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG.

Ing. arch. Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, SK)

Studoval architekturu a urbanismus na Fakultě architektury v Brně a v Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem ceny rektora na VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě.

Roku 2010 společně založili v Brně ateliér, který sklízí úspěchy jak na domácí, tak zahraniční scéně.  Podle jejich návrhu se realizoval český modulární pavilon na světové výstavě v Miláně EXPO 2015,  za nějž obdrželi bronzovou medaili v kategorii architektura.  V roce 2017 získali národní cenu za architekturu Grand Prix Architektů za realizaci showroomu společnosti MY DVA s ikonickou fasádou z černých plastových židlí.

Umísťují se na předních příčkách architektonických soutěží. Nejen jejich práce, ale i jejich sympatické tváře, jsou publikovány v mnoha odborných a lifestylových médiích, byli zařazeni do výběru 30 pod 30 časopisu Forbes.

https://chybik-kristof.com/cs

https://www.facebook.com/Chybik.Kristof/

 

21. 3. ADAM GEBRIAN (PRAHA)

 přednáška na téma: Všechno je rekonstrukce

Ing. arch. MAarch Adam Gebrian (*1979, Boskovice, CZ).

V roce 2006 absolvoval Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, postgraduálně studoval na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles, které ukončil v roce 2008.

Architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury a její fanoušek, jak sám o sobě tvrdí. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt roku“.

Od roku 2009 je moderátorem vlastního pořadu Bourání na Radiu Wave. Psal týdenní seriál o architektuře pro Lidové noviny a pro Respekt, poté pro Hospodářské noviny. Na internetové televizi Stream.cz uváděl svůj pořad Gebrian versus. Od léta 2018 spolupracuje s novou internetovou televizí MALL.TV, na které uvádí dva pořady o architektuře Překvapivé stavby a Gebrian: PLUS/MINUS.

Je jedním ze zakladatelů nově vytvořeného Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Byl pedagogem na Fakultě umění a architektury TUL,  vyučuje na soukromé škole architektury Prague Institute spadající pod North Carolina State University.

https://www.facebook.com/gebrian

 

28. 3. KAMIL MRVA ARCHITECTS (BESKYDY)

 přednáška na téma: Rekonstrukce: Vyprávění historie současným jazykem

Realizace a projekty ateliéru Kamil Mrva Architects, které se vyznačují proměnou místa určující děj

Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (*1974, Nový Jičín, CZ)

Po absolvování brněnské Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Po návratu založil vlastní architektonický ateliér v Kopřivnici.

Následovala práce na několika rodinných domech, které se staly ikonami propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Architekt si svými stavbami získal celorepublikové renomé a v posledních letech už není jeho práce spjata výlučně s beskydským regionem.

Kamil Mrva má za sebou řadu samostatných výstav a publikací, vyučuje studenty architektur,  organizuje workshopy a letní školy architektury. Jeho práce je často publikována v českých i zahraničních médiích, v loňském roce získal nejvyšší cenu Grand Prix Stavby Moravskoslezského kraje a ocenění TOP 8 České ceny za architekturu 2018 za výstupní stanici lanovky na Pustevnách.

http://www.mrva.net

https://www.facebook.com/kamilmrva/

 

4. 4. GUTGUT (BRATISLAVA)

přednáška na téma: Ad hoc

Ing. arch. Štefan Polakovič (*1963, Bratislava)

Slovenský architekt, urbanista, současnosti působí také na Fakultě architektury STU v Bratislavě jako pedagog ústavu architektury občanských staveb.  S návrhem funkční a typologicky vrstvené obytné struktury se stal laureátem ceny Europan 5 (New housing landscapes, travel and proximity). Je aktivní ve veřejné sféře jako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dny architektury a designu) v Bratislavě.

Ing. arch. Lukáš Kordík (*1979, Bratislava)

Slovenský architekt, urbanista. Absolvoval studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě a EA Lyon. Působil jako asistent na Katedře architektonické tvorby VŠVU a jako hostující pedagog na FA STU v Bratislavě. Rámci práce na projektech se věnuje tématu posouvání hranice soukromého a veřejného prostoru v různých meřítkách a typologiích.

GutGut je inovativní slovenský ateliér, který je věnuje tvorbě od malých intervencí přes navrhování budov až po územní plánování. Jeho významné realizace jako bytový dům na Dunajské ulici v Bratislavě, rekonstrukce panelového domu v Rimavskej Sobote, chaty u Seneckých jezer nebo konverze industriálního objektu Mlynica v Bratislavě se opírají o mezinárodní zkušenost a zároveň reagují na lokální kontext a historii. Byl vícekrát nominovaný a je také laurátem cen ARCH a CE-ZA-AR. Začátkem roku 2019 byl jeho projekt Mlynica vybrán do finálové čtyřicítky EU prize for Contemporary Architectura – Mies van der Rohe Award.

http://www.gutgut.sk/

https://www.facebook.com/gutgut.sk/

 

11. 4. ALEŠ NAVRÁTIL / ZDENĚK MAKOVSKÝ / VLADIMÍR ŠLAPETA (BRNO, PRAHA)

debata na téma: Umění v architektuře

Doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D. (* 1946, Brno)

Vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Doménou jeho zájmu je výtvarné umění, především grafika, malba, také keramika a sochařství. Jeho tvorba je figurální, inspirovaná tvorbou barokní a klasicistní. Figura je však základem, z něhož jsou odvozovány další abstraktní struktury. Autor se vrací k motivům prostupujícím staletími, jako jsou biblické náměty, bitvy, inspiruje se literaturou. Vyučoval kresbu na Ústavu zobrazování FA VUT v Brně, je členem Unie výtvarných umělců ČR.

Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (* 1946, Brno)

Architekt, sochař, fotograf vystudoval Fakultu architektury v Brně, kde také dlouhá léta působil jako pedagog a vedoucí Ústavu zobrazování. V roce 2003 společně se synem založil projekční a realizační ateliér MAKOVSKÝ & PARTNEŘI. Mimo architektury se věnuje výtvarnému umění a to především grafice, plastice a sochařství. Hlavními motivy jeho tvorby jsou portréty významných osobností. Jeho figurální dílo bylo prezentováno na mnoha výstavách, v brněnském veřejném prostoru je instalováno několik jeho plastik.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.  (* 1947, Olomouc)

Po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze pracoval jako architekt v Ostravě. V letech 1973–1991 byl vedoucí oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, hostoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V období 1991-1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT a pak do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. V období 2006-2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, kde doposud přednáší. Působí jako významný historik architektury se zaměřením zejména na meziválečné období. Je autorem řady publikací o moderní architektuře a urbanismu 20. století.

Tyto architekty spojuje dlouholetá práce se studenty na FA VUT v Brně, kde měli možnost mimo výuku diskutovat na různá architektonická a umělecká témata. Jejich odborné znalosti v této oblasti nemají konkurenci a jejich debaty nemají hranice.

 

Další články

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

30.5.2023

Základní principy, cíle a témata Brněnských stavebních předpisů? Pro odbornou veřejnost připravujeme na 14. června setkání u kulatého stolu, jehož součástí bude také prostor pro diskusi a podněty.

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25.5.2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).

Příprava nového územního plánu pokračuje, tentokrát ve spolupráci s městskými částmi

Příprava nového územního plánu pokračuje, tentokrát ve spolupráci s městskými částmi

24.5.2023

Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022 aktuálně dochází k opakovanému procházení připomínek městských částí. Diskutovány jsou také další aktuální informace z předmětných území. V tuto chvíli proběhlo jednání se sedmi z nich, dalších 22 je naplánováno.