Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Publikováno: 22.3.2023

Probíhající Světový den vody je ideální příležitostí pro představení našeho dalšího projektu spojeného s brněnskými toky. Tentokrát jde o studii pojímající celé povodí Moravanského potoka zasahujícího tři katastry.

Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Ten svou pouť začíná na více místech větší pramenné oblasti Moravan. Z necelých čtyř kilometrů je značná část vodního toku zatrubněna. Přes Brno se dostává do Modřic na soutok s Přízřenickým náhonem, částečně tvořeným starým korytem Svratky. Na konci své cesty je už ale potok velmi znečištěný. Koryto zároveň nemá dostatečnou kapacitu a beze změn do něj nemůže být přivedena ani další dešťová voda.

Předmětem první části naší studie je proto shrnutí informací o stavu Moravanského potoka, na kterou bude bezprostředně navazovat monitoring průtoku vody i její kvality.

Výsledkem celého projektu bude zlepšení dnešního nevyhovujícího stavu a zajištění odpovídající ochrany přilehlého území po napojení rozvojových ploch.

Zhotovitelem první části studie je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, odevzdání je plánováno na duben. Objednatelem dokumentu je naše kancelář, která má zároveň na starosti celý projekt od začátku po návrh opatření.

Další články

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

6.6.2023

Nahlédněte s námi do jednoho z prvních moravských příkladů funkcionalismu. Červnová procházka za architekturou povede do budovy od Ernsta Wiesnera původně určené pro Union banku a od roku 1950 využívané Československým rozhlasem. Zaměříme se na výsledky nedávné kompletní rekonstrukce podle návrhu architektů z brněnského ateliéru Tišnovka pod vedením Miloše Klementa. Čekat nás budou také ikonické části budovy, jako je elegantní schodiště nebo terasa s unikátním výhledem na Brno.

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

30.5.2023

Základní principy, cíle a témata Brněnských stavebních předpisů? Pro odbornou veřejnost připravujeme na 14. června setkání u kulatého stolu, jehož součástí bude také prostor pro diskusi a podněty.

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25.5.2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).