Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Publikováno: 22.3.2023

Probíhající Světový den vody je ideální příležitostí pro představení našeho dalšího projektu spojeného s brněnskými toky. Tentokrát jde o studii pojímající celé povodí Moravanského potoka zasahujícího tři katastry.

Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Ten svou pouť začíná na více místech větší pramenné oblasti Moravan. Z necelých čtyř kilometrů je značná část vodního toku zatrubněna. Přes Brno se dostává do Modřic na soutok s Přízřenickým náhonem, částečně tvořeným starým korytem Svratky. Na konci své cesty je už ale potok velmi znečištěný. Koryto zároveň nemá dostatečnou kapacitu a beze změn do něj nemůže být přivedena ani další dešťová voda.

Předmětem první části naší studie je proto shrnutí informací o stavu Moravanského potoka, na kterou bude bezprostředně navazovat monitoring průtoku vody i její kvality.

Výsledkem celého projektu bude zlepšení dnešního nevyhovujícího stavu a zajištění odpovídající ochrany přilehlého území po napojení rozvojových ploch.

Zhotovitelem první části studie je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, odevzdání je plánováno na duben. Objednatelem dokumentu je naše kancelář, která má zároveň na starosti celý projekt od začátku po návrh opatření.

Další články

Předali jsme dokumentaci Jednotlivých změn ÚPmB, veřejné projednání bude 8. ledna

Předali jsme dokumentaci Jednotlivých změn ÚPmB, veřejné projednání bude 8. ledna

7.12.2023

Kancelář architekta města Brna dostala za úkol zpracovat dokumentaci Jednotlivých změn ÚPmB (tzv. „Skupina B.I“), která zahrnuje 150 samostatných změn platného Územního plánu města Brna. Dokumentace byla předána pořizovateli – Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zveřejněna je od 6. prosince 2023 do 15. ledna 2024. Veřejné projednání proběhne 8. ledna 2024.

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

6.11.2023

Cílem soutěže je nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s uměleckým dílem měla tvořit harmonický celek.

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

1.11.2023

Kancelář architekta města Brna se aktivně zúčastnila Světového silničního kongresu, který se po padesáti letech opět konal v Praze. Článek přijatý do sborníku konference se týkal otázky, zda je pro zlepšení dopravy lepší stavět uvnitř měst, nebo na předměstí. Stáhnout a přečíst si můžete také kompletní českou verzi textu.