Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Publikováno: 22.3.2023

Probíhající Světový den vody je ideální příležitostí pro představení našeho dalšího projektu spojeného s brněnskými toky. Tentokrát jde o studii pojímající celé povodí Moravanského potoka zasahujícího tři katastry.

Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Ten svou pouť začíná na více místech větší pramenné oblasti Moravan. Z necelých čtyř kilometrů je značná část vodního toku zatrubněna. Přes Brno se dostává do Modřic na soutok s Přízřenickým náhonem, částečně tvořeným starým korytem Svratky. Na konci své cesty je už ale potok velmi znečištěný. Koryto zároveň nemá dostatečnou kapacitu a beze změn do něj nemůže být přivedena ani další dešťová voda.

Předmětem první části naší studie je proto shrnutí informací o stavu Moravanského potoka, na kterou bude bezprostředně navazovat monitoring průtoku vody i její kvality.

Výsledkem celého projektu bude zlepšení dnešního nevyhovujícího stavu a zajištění odpovídající ochrany přilehlého území po napojení rozvojových ploch.

Zhotovitelem první části studie je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, odevzdání je plánováno na duben. Objednatelem dokumentu je naše kancelář, která má zároveň na starosti celý projekt od začátku po návrh opatření.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.