Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Publikováno: 2.2.2017

Na to jsme se ptali v předvánočním období na sklonku roku 2016. Celkem jsme obdrželi 266 podnětů. Názory jste nám posílali přes Facebook, e-mailem a přišly i dva dopisy.

Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Nejvíce jste řešili dopravu: chybí cyklistické stezky (20x) a zeleň (22x), přebývají auta (16x) a zábradlí před hlavním nádražím (15x).

Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Co chybí?

DOPRAVA (81)
 • Cykloinfrastruktura (cyklostezky, cyklopruhy, stojany, sčítače atd.) (20)
 • Podzemní parkoviště (16)
 • Rekonstrukce prostranství před nádražím (podchody, ul. Benešova, nádraží u hotelu Grand) (11)
 • Delší zelené na přechodech (8)
 • Zvýšit roli chodce mimo centrum (3)
 • Dostavba okruhu (4)
 • Rozvoj tramvajové sítě (2)
 • Přechod pro chodce z průchodu pod ul. Mášova na Moravském náměstí (2)
 • Čtvrtý přechod na křižovatce Údolní–Úvoz (2)
 • Protihlukové stěny (2)
 • Dostatek parkovacích míst (1)
 • Uvedení Strategie parkování v život (1)
 • Parkování na kraji Brna (1)
 • Nové přesunuté nádraží (1)
 • Rychlejší cesta z Bystrce na nádraží (1)
 • Železnice pod zemí (1)
 • Tramvaj a autobusy do Žebětína a na Kamechy (1)
 • Zlepšení dopravy (1)
 • Prodloužení podchodu k autobusovému nádraží (1)
 • V historickém centru pěší zóny bez MHD (1)
 • Přestupní terminály (1)
VÝSTAVBA A OBJEKTY (50)
 • Veřejná WC (8)
 • Využití pasáže spojující Šilingrovo náměstí a Velký Špalíček (7)
 • Skluzavka z Helceletovy na Údolní (5)
 • Podobné centrum jako Autonomní sociální centrum Klinika (4)
 • Rekonstrukce České (3)
 • Rekonstrukce lázní v Zábrdovicích (3)
 • Sportoviště, nové hokejové a fotbalové stadiony (3)
 • Přestavby (zbytečný barevný polystyren, nadstavby atd.) (2)
 • Pořádný koncertní sál (2)
 • Údržba zámečku v Ivanovicích (2)
 • Vylepšit nám. Míru a Kraví horu (1)
 • Zajížděcí pisoáry (1)
 • Rezidenční zástavba za arboretem MENDELU (1)
 • Více obchodů v Žebětíně a na Kaménkách (1)
 • Příjemné a teplé osvětlení na nižších stožárech (1)
 • Muzeum funkcionalismu (1)
 • Něco velkolepého na nám. Svobody (1)
 • Náměstíček k pozastavení (1)
 • Restaurace a kavárny na posezení venku v zeleni v centru (bez hluku) (1)
 • Sochy Obchodu a Tolerance nad Petrovem (1)
 • Oprava ulic a chodníků na kraji Brno-střed (Botanická, Kotlářská) (1)
ZELEŇ (46)
 • Zeleň, parky, stromy (22)
 • „Pracovny v parku“ (8)
 • Kultura městských parků (okrasné stromy, lucerny, sochy atd.) (7)
 • Oprava míst kolem řek (3)
 • Obnova lesoparku mezi železnicí, myslivnou a Högrovou ulicí (cesty pro pěší) (3)
 • Funkční plocha zeleně mezi Porgesovou ulicí, NC Královo Pole a třídou gen. Píky (2)
 • Oprava zeleně mezi Rooseveltovou a Běhounskou (1)
RŮZNÉ (17)
 • Vysvětlení neprovázanosti širších vztahů s novou studií Moravského nám. (4)
 • Lavičky (3)
 • Územní plán (3)
 • Projekt Brňáci pro Brno (2)
 • Příručka rozvoje města (soupis předpisů pro stavbu nových budov) (2)
 • Údržba chodníků a ulic (koše) (1)
 • Větší ohleduplnost investorů k stávající zástavbě (1)
 • Větší vědomí o městě (ve sdělovacích prostředcích) (1)

Co přebývá?

DOPRAVA (46)
 • Moc aut (16)
 • Zábradlí mezi ostrůvky na hl. nádraží (15)
 • Drahé parkovné a jízdné MHD (4)
 • Silnice na Komenského náměstí (oddělující fakulty, Ústavní soud a kostel) (6)
 • Dopravní uzly (1)
 • Tramvaje na Joštové ul. a na nám. Svobody, Masarykově ul. (1)
 • Nesystematické dělení Mendlova nám. (1)
 • Přesun nádraží (1)
 • Auta parkující v ulicích (1)
VÝSTAVBA A OBJEKTY (18)
 • Brownfieldy a prázdné domy v centru (7)
 • Kancelářské prostory (3)
 • Hnusná nekvalitní dlažba (2)
 • Budova nejasného určení v parčíku na Mendlově náměstí (1)
 • Sochy Obchodu a Tolerance v Lužánkách (1)
 • Levné hospody, putyky (1)
 • Second handy na hlavních ulicích v centru města (1)
 • Bourání brownfieldů (1)
 • Zvyšující se index zastavěnosti v Žabovřeskách (novostavba Rosického, Kovařicova, zastavování vnitrobloků, rušení zahrádek) (1)
VIZUÁLNÍ SMOG (4)
 • Reklamy, billboardy (2)
 • Vizuální smog (2)
RŮZNÉ (3)
 • Neustálé petice (1)
 • Romové (1)
 • Žadatelé o příspěvky na charity (Česká, nám. Svobody) (1)
ZELEŇ (1)
 • Keříky v novém parku u Janáčka (1)

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.