Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Publikováno: 2.2.2017

Na to jsme se ptali v předvánočním období na sklonku roku 2016. Celkem jsme obdrželi 266 podnětů. Názory jste nám posílali přes Facebook, e-mailem a přišly i dva dopisy.

Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Nejvíce jste řešili dopravu: chybí cyklistické stezky (20x) a zeleň (22x), přebývají auta (16x) a zábradlí před hlavním nádražím (15x).

Co vám v Brně chybí a co přebývá?

Co chybí?

DOPRAVA (81)
 • Cykloinfrastruktura (cyklostezky, cyklopruhy, stojany, sčítače atd.) (20)
 • Podzemní parkoviště (16)
 • Rekonstrukce prostranství před nádražím (podchody, ul. Benešova, nádraží u hotelu Grand) (11)
 • Delší zelené na přechodech (8)
 • Zvýšit roli chodce mimo centrum (3)
 • Dostavba okruhu (4)
 • Rozvoj tramvajové sítě (2)
 • Přechod pro chodce z průchodu pod ul. Mášova na Moravském náměstí (2)
 • Čtvrtý přechod na křižovatce Údolní–Úvoz (2)
 • Protihlukové stěny (2)
 • Dostatek parkovacích míst (1)
 • Uvedení Strategie parkování v život (1)
 • Parkování na kraji Brna (1)
 • Nové přesunuté nádraží (1)
 • Rychlejší cesta z Bystrce na nádraží (1)
 • Železnice pod zemí (1)
 • Tramvaj a autobusy do Žebětína a na Kamechy (1)
 • Zlepšení dopravy (1)
 • Prodloužení podchodu k autobusovému nádraží (1)
 • V historickém centru pěší zóny bez MHD (1)
 • Přestupní terminály (1)
VÝSTAVBA A OBJEKTY (50)
 • Veřejná WC (8)
 • Využití pasáže spojující Šilingrovo náměstí a Velký Špalíček (7)
 • Skluzavka z Helceletovy na Údolní (5)
 • Podobné centrum jako Autonomní sociální centrum Klinika (4)
 • Rekonstrukce České (3)
 • Rekonstrukce lázní v Zábrdovicích (3)
 • Sportoviště, nové hokejové a fotbalové stadiony (3)
 • Přestavby (zbytečný barevný polystyren, nadstavby atd.) (2)
 • Pořádný koncertní sál (2)
 • Údržba zámečku v Ivanovicích (2)
 • Vylepšit nám. Míru a Kraví horu (1)
 • Zajížděcí pisoáry (1)
 • Rezidenční zástavba za arboretem MENDELU (1)
 • Více obchodů v Žebětíně a na Kaménkách (1)
 • Příjemné a teplé osvětlení na nižších stožárech (1)
 • Muzeum funkcionalismu (1)
 • Něco velkolepého na nám. Svobody (1)
 • Náměstíček k pozastavení (1)
 • Restaurace a kavárny na posezení venku v zeleni v centru (bez hluku) (1)
 • Sochy Obchodu a Tolerance nad Petrovem (1)
 • Oprava ulic a chodníků na kraji Brno-střed (Botanická, Kotlářská) (1)
ZELEŇ (46)
 • Zeleň, parky, stromy (22)
 • „Pracovny v parku“ (8)
 • Kultura městských parků (okrasné stromy, lucerny, sochy atd.) (7)
 • Oprava míst kolem řek (3)
 • Obnova lesoparku mezi železnicí, myslivnou a Högrovou ulicí (cesty pro pěší) (3)
 • Funkční plocha zeleně mezi Porgesovou ulicí, NC Královo Pole a třídou gen. Píky (2)
 • Oprava zeleně mezi Rooseveltovou a Běhounskou (1)
RŮZNÉ (17)
 • Vysvětlení neprovázanosti širších vztahů s novou studií Moravského nám. (4)
 • Lavičky (3)
 • Územní plán (3)
 • Projekt Brňáci pro Brno (2)
 • Příručka rozvoje města (soupis předpisů pro stavbu nových budov) (2)
 • Údržba chodníků a ulic (koše) (1)
 • Větší ohleduplnost investorů k stávající zástavbě (1)
 • Větší vědomí o městě (ve sdělovacích prostředcích) (1)

Co přebývá?

DOPRAVA (46)
 • Moc aut (16)
 • Zábradlí mezi ostrůvky na hl. nádraží (15)
 • Drahé parkovné a jízdné MHD (4)
 • Silnice na Komenského náměstí (oddělující fakulty, Ústavní soud a kostel) (6)
 • Dopravní uzly (1)
 • Tramvaje na Joštové ul. a na nám. Svobody, Masarykově ul. (1)
 • Nesystematické dělení Mendlova nám. (1)
 • Přesun nádraží (1)
 • Auta parkující v ulicích (1)
VÝSTAVBA A OBJEKTY (18)
 • Brownfieldy a prázdné domy v centru (7)
 • Kancelářské prostory (3)
 • Hnusná nekvalitní dlažba (2)
 • Budova nejasného určení v parčíku na Mendlově náměstí (1)
 • Sochy Obchodu a Tolerance v Lužánkách (1)
 • Levné hospody, putyky (1)
 • Second handy na hlavních ulicích v centru města (1)
 • Bourání brownfieldů (1)
 • Zvyšující se index zastavěnosti v Žabovřeskách (novostavba Rosického, Kovařicova, zastavování vnitrobloků, rušení zahrádek) (1)
VIZUÁLNÍ SMOG (4)
 • Reklamy, billboardy (2)
 • Vizuální smog (2)
RŮZNÉ (3)
 • Neustálé petice (1)
 • Romové (1)
 • Žadatelé o příspěvky na charity (Česká, nám. Svobody) (1)
ZELEŇ (1)
 • Keříky v novém parku u Janáčka (1)

Další články

Podporujeme zónu setkávání

Podporujeme zónu setkávání

27.3.2023

Iniciativa CityDeal, sdružující městské architekty a odborná pracoviště městských architektů v naší zemi zdůrazňuje potřebu vytvořit systémové podmínky pro možnost zřizování Zón setkávání (sdílených veřejných prostorů) ze strany českých právních a technických norem, podporují přiložený koncepční návrh a vyzývají Ministerstvo dopravy ČR, aby při nejbližší možné příležitosti implementovalo přiložený koncepční návrh do Zákona č. 361/2000 Sb., Vyhlášky 294/2015 Sb. a dalších relevantních právních norem, a vydalo pokyn pro implementaci přiloženého koncepčního návrhu i do návazných technických norem a podmínek, jež pomohou poskytnout zlepšení kvality veřejných prostorů našich měst.

Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

Čistší a kapacitnější: Pracujeme na zlepšení stavu Moravanského potoka

22.3.2023

Probíhající Světový den vody je ideální příležitostí pro představení našeho dalšího projektu spojeného s brněnskými toky. Tentokrát jde o studii pojímající celé povodí Moravanského potoka zasahujícího tři katastry.

Výsledky krajinářsko-architektonické soutěže na předprostor Domu umění města Brna a parku Koliště I budou vystaveny v Domě pánů z Kunštátu

Výsledky krajinářsko-architektonické soutěže na předprostor Domu umění města Brna a parku Koliště I budou vystaveny v Domě pánů z Kunštátu

15.3.2023

Prostor před Domem umění a přilehlý park Koliště I dostanou v budoucnu novou podobu. Kancelář architekta města Brna vyhlásila v druhé polovině roku 2022 krajinářsko-architektonickou soutěž, v níž odborná porota z celkem sedmi návrhů zvolila jako vítězný ten od ateliéru M2AU. Výstava v Domě pánů z Kunštátu, která potrvá od 22. března do 9. dubna 2023, nyní brněnské veřejnosti představí vítězný budoucí plán i další soutěžní návrhy. Součástí výstavy budou také doklady zachycující historický vývoj daného území.