Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Publikováno: 21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Etapy XXI a XXII se týkají úseku, který začíná v blízkosti mostu u Křenové a vede až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Úkolem pro zhotovitele vybraného ve veřejné zakázce (nabídku je potřeba podat do 10:00 dne 19. září 2023) bude naprojektovat protipovodňová opatření tak, aby město Brno získalo společné povolení a také dokumentaci pro samotné provedení stavby.

„Předpokládáme, že by tato zakázka neměla stát více než 31,9 milionu korun včetně DPH. Naprojektováno by mělo být do roku 2025, kdy by mohly začít samotné práce. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí více než 822 milionů korun včetně DPH. Město se bude snažit zajistit spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dotace by mohla dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě postupně revitalizovaného areálu bývalé Zbrojovky se promění. „V úsecích, kde to bude možné, bude snížen břeh a budou zde projektovány zatravněné povodňové prvky. Naopak u zástavby budou navrženy protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů – budou zde doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí. Díky tomu bude nábřeží plnit jak vodohospodářskou a ekologickou funkci, tak rekreační a pobytovou.

Na zhruba půlkilometrové části levého břehu protipovodňová opatření vybuduje společnost NOVÁ ZBROJOVKA, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Pokud realizace začne v roce 2026, měla by být do dvou let hotová.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.