Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Publikováno: 21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Etapy XXI a XXII se týkají úseku, který začíná v blízkosti mostu u Křenové a vede až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Úkolem pro zhotovitele vybraného ve veřejné zakázce (nabídku je potřeba podat do 10:00 dne 19. září 2023) bude naprojektovat protipovodňová opatření tak, aby město Brno získalo společné povolení a také dokumentaci pro samotné provedení stavby.

„Předpokládáme, že by tato zakázka neměla stát více než 31,9 milionu korun včetně DPH. Naprojektováno by mělo být do roku 2025, kdy by mohly začít samotné práce. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí více než 822 milionů korun včetně DPH. Město se bude snažit zajistit spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dotace by mohla dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě postupně revitalizovaného areálu bývalé Zbrojovky se promění. „V úsecích, kde to bude možné, bude snížen břeh a budou zde projektovány zatravněné povodňové prvky. Naopak u zástavby budou navrženy protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů – budou zde doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí. Díky tomu bude nábřeží plnit jak vodohospodářskou a ekologickou funkci, tak rekreační a pobytovou.

Na zhruba půlkilometrové části levého břehu protipovodňová opatření vybuduje společnost NOVÁ ZBROJOVKA, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Pokud realizace začne v roce 2026, měla by být do dvou let hotová.

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

KAM na festivalu Open House Brno

KAM na festivalu Open House Brno

7.5.2024

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.