Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Publikováno: 21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Etapy XXI a XXII se týkají úseku, který začíná v blízkosti mostu u Křenové a vede až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Úkolem pro zhotovitele vybraného ve veřejné zakázce (nabídku je potřeba podat do 10:00 dne 19. září 2023) bude naprojektovat protipovodňová opatření tak, aby město Brno získalo společné povolení a také dokumentaci pro samotné provedení stavby.

„Předpokládáme, že by tato zakázka neměla stát více než 31,9 milionu korun včetně DPH. Naprojektováno by mělo být do roku 2025, kdy by mohly začít samotné práce. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí více než 822 milionů korun včetně DPH. Město se bude snažit zajistit spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dotace by mohla dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě postupně revitalizovaného areálu bývalé Zbrojovky se promění. „V úsecích, kde to bude možné, bude snížen břeh a budou zde projektovány zatravněné povodňové prvky. Naopak u zástavby budou navrženy protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů – budou zde doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí. Díky tomu bude nábřeží plnit jak vodohospodářskou a ekologickou funkci, tak rekreační a pobytovou.

Na zhruba půlkilometrové části levého břehu protipovodňová opatření vybuduje společnost NOVÁ ZBROJOVKA, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Pokud realizace začne v roce 2026, měla by být do dvou let hotová.

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).

Procházka: Za Králíkem na výstaviště

Procházka: Za Králíkem na výstaviště

27.7.2023

Divadla, filmy, koncerty nebo třeba módní přehlídky? Během srpnové procházky za architekturou jsme společně navštívili funkcionalistickou budovu Králíkova divadla v areálu brněnského výstaviště, která od svého dokončení v roce 1928 hostila nejrůznější instituce. Podívali jsme se do míst, která dnes slouží jen výjimečně a čekají na své další využití.