Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Publikováno: 3.5.2023

Cestujete MHD po Brně? Zajímá vás, jak si vede vaše linka ve srovnání s ostatními, třeba z hlediska rychlosti a zpoždění? Nyní to můžete zjistit v nově zveřejněné aplikaci Pohyb vozidel MHD zaměřené na sledování statistik linek hromadné dopravy v Brně. Jejím autorem je Kancelář architekta města Brna.

Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Nová aplikace umožňuje zobrazení místa shluků zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Pro hlubší analýzy lze použít grafy, zobrazují například průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém mezizastávkovém úseku linky ve špičce. Všechny grafy se zároveň dají stáhnout jako obrázek nebo tabulka. Aplikace primárně zobrazuje data agregovaná za předchozí měsíc, zároveň ale umožňuje porovnání základních charakteristik i mezi měsíci dřívějšími až do dubna 2022.

V kanceláři městského architekta už data slouží při tvorbě územního plánu, ale také při konzultaci připravovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží. Cílem je vždy navrhovat průjezd MHD co nejefektivnější. Významným ukazatelem z hlediska atraktivity pro cestující, a možná významnějším ukazatelem z hlediska nákladů na provoz MHD, je cestovní rychlost – při vyšší rychlosti stačí pro stejný interval méně řidičů a vozidel.

Získané statistiky shrnující ne/pravidelnosti provozu jsou potřebné pro kapacitní posuzování přestupních uzlů, jakými mohou být např. předprostor hlavního nádraží nebo Mendlovo náměstí. Sloužit tak mohou k určení potřebného počtu a délky nástupišť. Jde zatím o nepříliš rozšířenou praxi, což se v současnosti mění mj. během diskuzí o uzlu MHD u nového hlavního nádraží.

Nový nástroj je určen také pro praktické využití v odborných kruzích pro posouzení vhodnosti preferenčních opatření ke zvýšení rychlosti a stability provozu hromadné dopravy. I to bylo důvodem, proč vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

Zdrojová data aplikace pochází od společnosti KORDIS JMK (koordinátor jihomoravského systému hromadné dopravy), kdy jsou v surové podobě zprostředkována na datovém portálu města Brna.

Aplikace je i nadále vyvíjena, proto se v zobrazovaných datech mohou vyskytnout drobné nesrovnalosti. Pokud máte nápady na další funkce, neváhejte se o ně podělit. Stejně jako o případné upozornění na chyby.

Další články

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

6.6.2023

Nahlédněte s námi do jednoho z prvních moravských příkladů funkcionalismu. Červnová procházka za architekturou povede do budovy od Ernsta Wiesnera původně určené pro Union banku a od roku 1950 využívané Československým rozhlasem. Zaměříme se na výsledky nedávné kompletní rekonstrukce podle návrhu architektů z brněnského ateliéru Tišnovka pod vedením Miloše Klementa. Čekat nás budou také ikonické části budovy, jako je elegantní schodiště nebo terasa s unikátním výhledem na Brno.

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

30.5.2023

Základní principy, cíle a témata Brněnských stavebních předpisů? Pro odbornou veřejnost připravujeme na 14. června setkání u kulatého stolu, jehož součástí bude také prostor pro diskusi a podněty.

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

25.5.2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).