Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Publikováno: 3.5.2023

Cestujete MHD po Brně? Zajímá vás, jak si vede vaše linka ve srovnání s ostatními, třeba z hlediska rychlosti a zpoždění? Nyní to můžete zjistit v nově zveřejněné aplikaci Pohyb vozidel MHD zaměřené na sledování statistik linek hromadné dopravy v Brně. Jejím autorem je Kancelář architekta města Brna.

Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Nová aplikace umožňuje zobrazení místa shluků zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Pro hlubší analýzy lze použít grafy, zobrazují například průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém mezizastávkovém úseku linky ve špičce. Všechny grafy se zároveň dají stáhnout jako obrázek nebo tabulka. Aplikace primárně zobrazuje data agregovaná za předchozí měsíc, zároveň ale umožňuje porovnání základních charakteristik i mezi měsíci dřívějšími až do dubna 2022.

V kanceláři městského architekta už data slouží při tvorbě územního plánu, ale také při konzultaci připravovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží. Cílem je vždy navrhovat průjezd MHD co nejefektivnější. Významným ukazatelem z hlediska atraktivity pro cestující, a možná významnějším ukazatelem z hlediska nákladů na provoz MHD, je cestovní rychlost – při vyšší rychlosti stačí pro stejný interval méně řidičů a vozidel.

Získané statistiky shrnující ne/pravidelnosti provozu jsou potřebné pro kapacitní posuzování přestupních uzlů, jakými mohou být např. předprostor hlavního nádraží nebo Mendlovo náměstí. Sloužit tak mohou k určení potřebného počtu a délky nástupišť. Jde zatím o nepříliš rozšířenou praxi, což se v současnosti mění mj. během diskuzí o uzlu MHD u nového hlavního nádraží.

Nový nástroj je určen také pro praktické využití v odborných kruzích pro posouzení vhodnosti preferenčních opatření ke zvýšení rychlosti a stability provozu hromadné dopravy. I to bylo důvodem, proč vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

Zdrojová data aplikace pochází od společnosti KORDIS JMK (koordinátor jihomoravského systému hromadné dopravy), kdy jsou v surové podobě zprostředkována na datovém portálu města Brna.

Aplikace je i nadále vyvíjena, proto se v zobrazovaných datech mohou vyskytnout drobné nesrovnalosti. Pokud máte nápady na další funkce, neváhejte se o ně podělit. Stejně jako o případné upozornění na chyby.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.