Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Publikováno: 3.5.2023

Cestujete MHD po Brně? Zajímá vás, jak si vede vaše linka ve srovnání s ostatními, třeba z hlediska rychlosti a zpoždění? Nyní to můžete zjistit v nově zveřejněné aplikaci Pohyb vozidel MHD zaměřené na sledování statistik linek hromadné dopravy v Brně. Jejím autorem je Kancelář architekta města Brna.

Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Nová aplikace umožňuje zobrazení místa shluků zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Pro hlubší analýzy lze použít grafy, zobrazují například průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém mezizastávkovém úseku linky ve špičce. Všechny grafy se zároveň dají stáhnout jako obrázek nebo tabulka. Aplikace primárně zobrazuje data agregovaná za předchozí měsíc, zároveň ale umožňuje porovnání základních charakteristik i mezi měsíci dřívějšími až do dubna 2022.

V kanceláři městského architekta už data slouží při tvorbě územního plánu, ale také při konzultaci připravovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží. Cílem je vždy navrhovat průjezd MHD co nejefektivnější. Významným ukazatelem z hlediska atraktivity pro cestující, a možná významnějším ukazatelem z hlediska nákladů na provoz MHD, je cestovní rychlost – při vyšší rychlosti stačí pro stejný interval méně řidičů a vozidel.

Získané statistiky shrnující ne/pravidelnosti provozu jsou potřebné pro kapacitní posuzování přestupních uzlů, jakými mohou být např. předprostor hlavního nádraží nebo Mendlovo náměstí. Sloužit tak mohou k určení potřebného počtu a délky nástupišť. Jde zatím o nepříliš rozšířenou praxi, což se v současnosti mění mj. během diskuzí o uzlu MHD u nového hlavního nádraží.

Nový nástroj je určen také pro praktické využití v odborných kruzích pro posouzení vhodnosti preferenčních opatření ke zvýšení rychlosti a stability provozu hromadné dopravy. I to bylo důvodem, proč vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

Zdrojová data aplikace pochází od společnosti KORDIS JMK (koordinátor jihomoravského systému hromadné dopravy), kdy jsou v surové podobě zprostředkována na datovém portálu města Brna.

Aplikace je i nadále vyvíjena, proto se v zobrazovaných datech mohou vyskytnout drobné nesrovnalosti. Pokud máte nápady na další funkce, neváhejte se o ně podělit. Stejně jako o případné upozornění na chyby.

Další články

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

25.6.2024

Na první pohled spousta maličkostí v mapě Brna, v realitě 106 důležitých změn stávajícího územního plánu. Tento strategický dokument je totiž potřeba pravidelně aktualizovat. Změny minulý týden schválili brněnští zastupitelé a v platnost vstoupí s největší pravděpodobností na začátku srpna. Zpracovat dokumentaci tzv. „Skupiny B.I“ dostala za úkol Kancelář architekta města Brna. Pořizovatelem byl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zároveň došlo ke schválení i dalších změn stávajícího územního plánu. Vše je dostupné na portálu územního plánování upmb.brno.cz.

Přes 360 žáků vstoupilo do světa architektury

Přes 360 žáků vstoupilo do světa architektury

20.6.2024

Třináct brněnských škol a ještě více tříd. Přes 360 dětí. Konzultace s desítkou pedagogů. Takový byl první první ročník našeho programu VSTUP! do světa architektury určeného pro brněnské základní školy.

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.