Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Publikováno: 3.5.2023

Cestujete MHD po Brně? Zajímá vás, jak si vede vaše linka ve srovnání s ostatními, třeba z hlediska rychlosti a zpoždění? Nyní to můžete zjistit v nově zveřejněné aplikaci Pohyb vozidel MHD zaměřené na sledování statistik linek hromadné dopravy v Brně. Jejím autorem je Kancelář architekta města Brna.

Kde jezdí tramvaje či trolejbusy nejrychleji a kde naopak narůstá zpoždění? Podívejte se na data o pohybu brněnské hromadné dopravy

Nová aplikace umožňuje zobrazení místa shluků zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Pro hlubší analýzy lze použít grafy, zobrazují například průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém mezizastávkovém úseku linky ve špičce. Všechny grafy se zároveň dají stáhnout jako obrázek nebo tabulka. Aplikace primárně zobrazuje data agregovaná za předchozí měsíc, zároveň ale umožňuje porovnání základních charakteristik i mezi měsíci dřívějšími až do dubna 2022.

V kanceláři městského architekta už data slouží při tvorbě územního plánu, ale také při konzultaci připravovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží. Cílem je vždy navrhovat průjezd MHD co nejefektivnější. Významným ukazatelem z hlediska atraktivity pro cestující, a možná významnějším ukazatelem z hlediska nákladů na provoz MHD, je cestovní rychlost – při vyšší rychlosti stačí pro stejný interval méně řidičů a vozidel.

Získané statistiky shrnující ne/pravidelnosti provozu jsou potřebné pro kapacitní posuzování přestupních uzlů, jakými mohou být např. předprostor hlavního nádraží nebo Mendlovo náměstí. Sloužit tak mohou k určení potřebného počtu a délky nástupišť. Jde zatím o nepříliš rozšířenou praxi, což se v současnosti mění mj. během diskuzí o uzlu MHD u nového hlavního nádraží.

Nový nástroj je určen také pro praktické využití v odborných kruzích pro posouzení vhodnosti preferenčních opatření ke zvýšení rychlosti a stability provozu hromadné dopravy. I to bylo důvodem, proč vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

Zdrojová data aplikace pochází od společnosti KORDIS JMK (koordinátor jihomoravského systému hromadné dopravy), kdy jsou v surové podobě zprostředkována na datovém portálu města Brna.

Aplikace je i nadále vyvíjena, proto se v zobrazovaných datech mohou vyskytnout drobné nesrovnalosti. Pokud máte nápady na další funkce, neváhejte se o ně podělit. Stejně jako o případné upozornění na chyby.

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).