Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Publikováno: 25.5.2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Prvotním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, která byla dokončena v druhé polovině roku 2022 a navrhla souhrn opatření na zavedení hospodaření se srážkovými vodami ve stávající brněnské zástavbě. K tomu účelu KAM vytipovala sedm lokalit v brněnských Bohunicích, Kohoutovicích, Komíně, Novém Lískovci, Židenicích, Černovicích a městské části Brno-sever, a to na základě dlouhodobých problémů s odváděním srážkových vod.

Nově vyčleněných 21 milionů korun teď poputuje na vypracování projektových dokumentací, aby bylo možné následně realizovat konkrétní opatření vybraná ve spolupráci se zástupci dotčených městských částí.

Cílem realizací jednotlivých opatření je snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace i obnova zásob podzemních vod. To vše může vést ke zlepšení mikroklimatu, snížení potřeby pitné vody a případné úlevě na poplatcích za odvádění dešťových vod nebo tvorbě atraktivních veřejných prostranství. Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispěje k prevenci proti záplavám a suchu, tedy i ke zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu.

Další články

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

Procházka: Za Wiesnerem do rozhlasu

6.6.2023

Nahlédněte s námi do jednoho z prvních moravských příkladů funkcionalismu. Červnová procházka za architekturou povede do budovy od Ernsta Wiesnera původně určené pro Union banku a od roku 1950 využívané Československým rozhlasem. Zaměříme se na výsledky nedávné kompletní rekonstrukce podle návrhu architektů z brněnského ateliéru Tišnovka pod vedením Miloše Klementa. Čekat nás budou také ikonické části budovy, jako je elegantní schodiště nebo terasa s unikátním výhledem na Brno.

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

Kulatý stůl: Brněnské stavební předpisy

30.5.2023

Základní principy, cíle a témata Brněnských stavebních předpisů? Pro odbornou veřejnost připravujeme na 14. června setkání u kulatého stolu, jehož součástí bude také prostor pro diskusi a podněty.

Příprava nového územního plánu pokračuje, tentokrát ve spolupráci s městskými částmi

Příprava nového územního plánu pokračuje, tentokrát ve spolupráci s městskými částmi

24.5.2023

Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022 aktuálně dochází k opakovanému procházení připomínek městských částí. Diskutovány jsou také další aktuální informace z předmětných území. V tuto chvíli proběhlo jednání se sedmi z nich, dalších 22 je naplánováno.