Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Publikováno: 25.5.2023

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).

Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Prvotním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, která byla dokončena v druhé polovině roku 2022 a navrhla souhrn opatření na zavedení hospodaření se srážkovými vodami ve stávající brněnské zástavbě. K tomu účelu KAM vytipovala sedm lokalit v brněnských Bohunicích, Kohoutovicích, Komíně, Novém Lískovci, Židenicích, Černovicích a městské části Brno-sever, a to na základě dlouhodobých problémů s odváděním srážkových vod.

Nově vyčleněných 21 milionů korun teď poputuje na vypracování projektových dokumentací, aby bylo možné následně realizovat konkrétní opatření vybraná ve spolupráci se zástupci dotčených městských částí.

Cílem realizací jednotlivých opatření je snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace i obnova zásob podzemních vod. To vše může vést ke zlepšení mikroklimatu, snížení potřeby pitné vody a případné úlevě na poplatcích za odvádění dešťových vod nebo tvorbě atraktivních veřejných prostranství. Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispěje k prevenci proti záplavám a suchu, tedy i ke zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu.

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).