Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Publikováno: 5.9.2022

Brněnští zastupitelé vrátili v červnu návrh nového Územního plánu města Brna pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Celý tento proces může trvat podle kvalifikovaných odhadů 12–24 měsíců. Po tuto dobu, maximálně však do konce roku 2028, zůstává v platnosti starý územní plán.

Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Zastupitelé vedli k tomuto pro město klíčovému dokumentu velmi obsáhlou, mnohahodinovou diskusi, do níž se zapojili také starostové městských částí. Zvažovala se různá řešení, například i to, že se nový územní plán schválí v předložené podobě a neprodleně se začnou připravovat jeho změny.

Nakonec se hlasovalo o dvou klíčových usneseních. Zastupitelé nesouhlasili se stažením bodu z programu a vrátili předložený návrh Územního plánu města Brna pořizovateli, tedy magistrátnímu odboru územního plánování a rozvoje, s pokyny k úpravě a novému projednání.

Zastupitelstvo požaduje zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích, nebo rozčlenění ploch bydlení na ty, které jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech, a na plochy pro domy bytové. Pokyn se týká i pozemků získaných městem bezúplatně od státu – je nutné jejich využití uvést do souladu se stanovenými podmínkami těchto převodů.

Dále pak má být vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území doplněno o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách nebo musí být dostatečně zdůvodněno, proč není toto zvýšení posouzeno. Pořizovatel má také prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební a důkladně opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání.

Ze zasedání Zastupitelstva města Brna je vždy pořizován audiovizuální záznam, celou diskusi je tedy možné zhlédnout na webových stránkách města. Projednávání bodu k návrhu územního plánu začíná v čase 2:15:45.

Zdroj: Brněnský metropolitan, září 2022

Další články

Křest a autogramiáda knihy Nádraží Brno

Křest a autogramiáda knihy Nádraží Brno

16.11.2022

Jak dlouho se rozhodovalo o poloze nového nádraží? Proč mělo Brno v jednu chvíli tři hlavní stanice? A jaká budoucnost čeká na brněnský železniční uzel? Dozvíte se z naší nové knihy Nádraží Brno. Vaše dotazy zároveň zodpovíme 29. listopadu v knihkupectví Academia, kde proběhne křest i autogramiáda nejpodrobnější knihy o historii, současnosti i plánech spojených s brněnským hlavním nádražím.

Známe podobu připravované proměny části Svrateckého náhonu

Známe podobu připravované proměny části Svrateckého náhonu

2.11.2022

Nové nábřeží nezíská jen Svratka, ale také Svratecký náhon. Jeho část pod koupalištěm Riviéra dlouho nebyla v majetku města a byla zanedbaná. Společně s výstavbou protipovodňových opatření se nám ho teď s městem Brnem podaří proměnit a zpřístupnit.

Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

20.10.2022

Na ulici Botanická vznikne nová sportovní základní škola. Jako organizátor vyhlašujeme urbanisticko-architektonickou soutěž na návrh její podoby včetně přilehlých veřejných prostranství. Žádosti o účast je možné podávat do 21. listopadu 2022 do 15 hodin. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 24. března 2023.