Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

Publikováno: 18.1.2024

Rada města učinila další kroky v plánování výstavby nového sportoviště, které bude určeno dráhovým cyklistům a atletům. Kancelář architekta města Brna začne připravovat architektonickou jednofázovou užší soutěž o návrh této haly, kterou město vybuduje vedle plaveckého areálu za Lužánkami.

Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

Nová sportovní hala pro dráhové cyklisty a atlety nahradí stávající velodrom na výstavišti. Na jeho místě totiž město vybuduje fotbalový stadion. Aby nedošlo k omezení činnosti cykloklubu TJ Favorit Brno, musí stavba haly pro dráhaře a atlety předcházet stavbě fotbalového stánku. Vznikne tak významné centrum pro dráhaře a jediné kryté sportoviště pro atlety v Brně. Spojení těchto sportovních odvětví se nám jeví jako efektivní a se samotnými zástupci klubů jsme o tom již dříve jednali. Kancelář architekta města Brna jsme pověřili přípravou architektonické soutěže,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Očekává se, že soutěž by byla vypsána na konci března letošního roku. Ještě předtím bude na konci ledna jmenována porota, která bude návrhy posuzovat. Výsledky architektonické soutěže by měly být známy v říjnu 2024. Rada města Brna zároveň vyčlenila finance na zajištění soutěže, a to ve výši 4,5 milionu Kč. Peníze budou sloužit na výplatu cen pro nejlepší návrhy a na zajištění soutěžních podkladů, zaplacení honorářů porotcům, tisk katalogu a uspořádání výstavy.

Odhady nákladů na úpravu dotčené lokality, výstavbu haly a nutné přeložky inženýrských sítí jsou ve výši 1,157 miliardy Kč. Stavba by mohla začít v průběhu několika let.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.