Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

Publikováno: 18.1.2024

Rada města učinila další kroky v plánování výstavby nového sportoviště, které bude určeno dráhovým cyklistům a atletům. Kancelář architekta města Brna začne připravovat architektonickou jednofázovou užší soutěž o návrh této haly, kterou město vybuduje vedle plaveckého areálu za Lužánkami.

Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

Nová sportovní hala pro dráhové cyklisty a atlety nahradí stávající velodrom na výstavišti. Na jeho místě totiž město vybuduje fotbalový stadion. Aby nedošlo k omezení činnosti cykloklubu TJ Favorit Brno, musí stavba haly pro dráhaře a atlety předcházet stavbě fotbalového stánku. Vznikne tak významné centrum pro dráhaře a jediné kryté sportoviště pro atlety v Brně. Spojení těchto sportovních odvětví se nám jeví jako efektivní a se samotnými zástupci klubů jsme o tom již dříve jednali. Kancelář architekta města Brna jsme pověřili přípravou architektonické soutěže,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Očekává se, že soutěž by byla vypsána na konci března letošního roku. Ještě předtím bude na konci ledna jmenována porota, která bude návrhy posuzovat. Výsledky architektonické soutěže by měly být známy v říjnu 2024. Rada města Brna zároveň vyčlenila finance na zajištění soutěže, a to ve výši 4,5 milionu Kč. Peníze budou sloužit na výplatu cen pro nejlepší návrhy a na zajištění soutěžních podkladů, zaplacení honorářů porotcům, tisk katalogu a uspořádání výstavy.

Odhady nákladů na úpravu dotčené lokality, výstavbu haly a nutné přeložky inženýrských sítí jsou ve výši 1,157 miliardy Kč. Stavba by mohla začít v průběhu několika let.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.