Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Publikováno: 3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Městské části Brno-Královo Pole a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se proto s městem Brnem a Kanceláří architekta města Brna dohodly na uspořádání soutěžního workshopu. Účastníci nejdříve anonymně předloží koncepce rozvoje území, z nichž následně porota vybere 4 až 5 účastníků, kteří budou v práci na návrzích pokračovat. Následně se zúčastní workshopů, během kterých budou své návrhy konfrontovat se soutěžní porotou, zainteresovanými aktéry v území, nezávislými odborníky apod. Cílem tohoto procesu je společně najít nejvhodnější návrh rozvoje území, který bude podkladem například pro změny Územního plánu města Brna nebo rozhodování místní samosprávy ohledně jednotlivých drobných záměrů. Tato část Ponávky a její okolí tak do budoucna dostane koncepci rozvoje a postupně přirozeně i funkčně se zapojí do struktury města.

Zapojit se do přípravy zadání soutěže můžete i vy. Nábřeží Ponávky bude věnována středa 12. června, kdy se můžete vypravit na procházku s představiteli městských částí i odborníky na historii, krajinářskou architekturu nebo vodohospodářství. Přímo na místě vám bude představena připravovaná soutěž i samotné území. Začínat se bude v 17 hodin u lávky přes Ponávku za královopolským nádražím. Od 15 hodin se budete moci na vše související se soutěží zeptat také na informačním stánku poblíž sportovního hřiště v Zamilovaném hájku. Zde bude také končit procházka a pro všechny zájemce bude možnost se vyjádřit k současnosti i budoucnosti celé řešené lokality. Pokud se nebudete moci zúčastnit akcí na místě, možností je také vyplnění ankety dostupné on-line. Vaše názory budou následně využity právě při přípravě soutěžního zadání.

Další články

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

9.7.2024

Ve středu 31. července se ve Sněmovním sále Nové radnice od 13 hodin uskuteční veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna.

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

26.6.2024

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) určený pro veřejné projednání je ode dneška dostupný na městském portálu územního plánování. Tato aktualizovaná verze vznikla na základě společného jednání. Během prvních měsíců tohoto roku se k podobě NÚP mohly vyjádřit především dotčené orgány, jako jsou ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale současně i veřejnost a jednotlivé městské části. Po zákonném vypořádání požadavků a připomínek byl návrh upraven do aktuální podoby. Veřejné projednání je plánováno na 31. července 2024 od 13 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

25.6.2024

Na první pohled spousta maličkostí v mapě Brna, v realitě 106 důležitých změn stávajícího územního plánu. Tento strategický dokument je totiž potřeba pravidelně aktualizovat. Změny minulý týden schválili brněnští zastupitelé a v platnost vstoupí s největší pravděpodobností na začátku srpna. Zpracovat dokumentaci tzv. „Skupiny B.I“ dostala za úkol Kancelář architekta města Brna. Pořizovatelem byl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zároveň došlo ke schválení i dalších změn stávajícího územního plánu. Vše je dostupné na portálu územního plánování upmb.brno.cz.