S brněnskými žáky nejen o architektuře, přidat se může i vaše základní škola

Publikováno: 12.1.2024

Těší nás velký zájem o naše programy pro brněnské základní školy. Žáci se s nadšením vrhají i do složitějších témat, jako je rozvoj města, fungování veřejného prostoru nebo proměňující se architektonické vrstvy města. Proběhly už také workshopy pro učitele.

S brněnskými žáky nejen o architektuře, přidat se může i vaše základní škola

Na konci roku jsme aktivity rozjeli společně se žáky školy Filipka, pokračovali jsme i na ZŠ Novoměstská a nový rok odstartovali se ZŠ a MŠ Husova v budově na Rašínově. A zdaleka nekončíme.

Pokud byste měli o program s aktivitami zaměřenými na architekturu, urbanismus, veřejný prostor nebo územní plánování zájem i ve vaší brněnské základní škole, poskytne vám více informací Šárka Reichmannová.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.