Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Publikováno: 22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Co vše bude součástí plánované proměny? Kromě návrhu potřebné protipovodňové ochrany jde také o architektonicko-krajinářské řešení souvisejících veřejných prostranství, včetně stezek pro pěší a cyklisty. Cílem projektu je navrhnout takové nábřeží, které bude plnit nejen funkce vodohospodářské a ekologické, ale i rekreační a pobytové.

Jde přitom o složité území, v jehož blízkosti se nachází množství přestavbových lokalit a s tím spojených záměrů. To vše je třeba zkoordinovat. Díky tomu se ale můžete těšit třeba na parkově upravené plochy a zpřístupnění levého břehu Svitavy, které bude součástí zhruba půlkilometrového úseku budovaného ve spolupráci s Novou Zbrojovkou na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

22.3.2024

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.

Nový 3D model brněnských budov zjednoduší práci architektům a ukáže kontext všem

Nový 3D model brněnských budov zjednoduší práci architektům a ukáže kontext všem

19.3.2024

Přes 107 000 budov, stromy z pasportu zeleně nebo digitální model terénu. Brno má nový kompletní 3D model, který pokrývá celé území města. A nejde jen o vymodelované budovy. U každého objektu je možné si zobrazit typ střechy nebo jeho výšky. Zkusit lze pohyb světla a stínů během dne i ročních období. Pro přehlednost pak v aplikaci dostaly stěny, střechy a komíny různé barvy.