Známe aktuální data o maloobchodu v Brně, na interaktivní mapu se můžete podívat i vy

Publikováno: 22.6.2023

Počet kaváren v Brně roste. V roce 2017 jich bylo 227, o čtyři roky později už 268. Jak to víme? Z výsledků už 8. celoplošného sčítání brněnského maloobchodu. Vyplývá z nich, že Brňané mohou využít 3 643 prodejen zboží a 4 002 provozoven služeb. Na své využití pak čeká 690 zařízení.

Známe aktuální data o maloobchodu v Brně, na interaktivní mapu se můžete podívat i vy

Průzkum nebyl zaměřen jen na počty a plochy různých prodejen, důležitým cílem bylo zachycení stavu městského parteru – tedy procházeného a žitého prostoru ulic a veřejných prostranství města. Je zde totiž umístěno přes 65 % prodejen a 80 % provozoven, a právě aktivní obchodní parter výrazně ovlivňuje navazující veřejný prostor, jeho využití a návštěvnost. Započítány byly také stánky, tržnice či automaty.

A co se, kromě počtu kaváren, od posledního sčítání změnilo? Pokračuje úbytek plochy i počtu menších prodejen. Nejsilnější brněnskou skupinou sortimentu si udržely potraviny, v oblasti služeb pak restaurace a kavárny. V nevelkém městském centru pak lidé najdou téměř pětinu všech prodejen zboží a služeb, zároveň je oblast charakteristická nejpestřejším výběrem sortimentu.

Zjištění bylo mnohem víc, vše si můžete interaktivně prohlédnout na webmaps.kambrno.cz/maloobchod.

Data slouží především jako podklad pro další územní a strategické plánování, i proto průzkum organizovala Kancelář architekta města Brna. V České republice je Brno jedním z mála měst, které od roku 1990 pravidelně získává data o své maloobchodní síti. V roce 2021 byla sbírána od srpna do října.

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.