Známe aktuální data o maloobchodu v Brně, na interaktivní mapu se můžete podívat i vy

Publikováno: 22.6.2023

Počet kaváren v Brně roste. V roce 2017 jich bylo 227, o čtyři roky později už 268. Jak to víme? Z výsledků už 8. celoplošného sčítání brněnského maloobchodu. Vyplývá z nich, že Brňané mohou využít 3 643 prodejen zboží a 4 002 provozoven služeb. Na své využití pak čeká 690 zařízení.

Známe aktuální data o maloobchodu v Brně, na interaktivní mapu se můžete podívat i vy

Průzkum nebyl zaměřen jen na počty a plochy různých prodejen, důležitým cílem bylo zachycení stavu městského parteru – tedy procházeného a žitého prostoru ulic a veřejných prostranství města. Je zde totiž umístěno přes 65 % prodejen a 80 % provozoven, a právě aktivní obchodní parter výrazně ovlivňuje navazující veřejný prostor, jeho využití a návštěvnost. Započítány byly také stánky, tržnice či automaty.

A co se, kromě počtu kaváren, od posledního sčítání změnilo? Pokračuje úbytek plochy i počtu menších prodejen. Nejsilnější brněnskou skupinou sortimentu si udržely potraviny, v oblasti služeb pak restaurace a kavárny. V nevelkém městském centru pak lidé najdou téměř pětinu všech prodejen zboží a služeb, zároveň je oblast charakteristická nejpestřejším výběrem sortimentu.

Zjištění bylo mnohem víc, vše si můžete interaktivně prohlédnout na webmaps.kambrno.cz/maloobchod.

Data slouží především jako podklad pro další územní a strategické plánování, i proto průzkum organizovala Kancelář architekta města Brna. V České republice je Brno jedním z mála měst, které od roku 1990 pravidelně získává data o své maloobchodní síti. V roce 2021 byla sbírána od srpna do října.

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).