Cena KAM za architekturu

Každým rokem udělujeme cenu Kanceláře architekta města Brna za přínos laureáta k rozvoji architektury, urbanismu a územního plánování v Brně a České republice. Udělena může být jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Jako první ji obdržela v roce 2020 architektka Zdeňka Vydrová. Druhým laureátem byl v roce 2021 architekt Viktor Rudiš.

2020: Zdeňka Vydrová

Architektka Zdeňka Vydrová působí od počátku 90. let jako městská architektka Litomyšle, kde díky její práci vzniklo mnoho kvalitních realizací od těch nejlepších tuzemských architektů. Jak se píše v Litomyšlském architektonickém manuálu, navrhnout dům do Litomyšle se postupně stalo tak trochu otázkou prestiže. Její práce v České republice přispěla k renesanci městských architektů, a i díky ní má kancelář městského architekta také Brno.

Zdeňka Vydrová nastoupila po absolvování Fakulty architektury VUT v Brně do ateliéru architekta Viktora Rudiše (ve Stavoprojektu Brno). Vlastní ateliér založila v roce 1991. V letech 1994–1998 externě vyučovala na své alma mater, s VUT spolupracuje i nyní. V roce 2016 získala Cenu ministerstva kultury za architekturu.

2021: Viktor Rudiš

Brněnská Lesná, výstaviště nebo československý pavilon Expo 1970 v Ósace. To jsou jen některé z realizací, na kterých pracoval architekt Viktor Rudiš. Vystudoval na fakultě architektury a do roku 1957 působil ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, odkud musel z politických důvodů odejít.

Od roku 1958 byl zaměstnán ve Stavoprojektu Brno, kde se podílel mj. na návrhu Janáčkova divadla. Později už v ateliéru Františka Zounka pracoval na koncepci a občanské vybavenosti sídliště Lesná, které je dnes výjimečné právě množstvím zelených ploch i výtvarných děl.

V osmdesátých letech se podílel na projektech v areálu brněnského výstaviště. Na ně navázal i v letech devadesátých, kdy vznikla realizace hotelu Holiday Inn nebo přestavba pavilonu G, za kterou spolu se synem Martinem Rudišem a Zdeňkou Vydrovou získali cenu Grand Prix Obce architektů.