Dominikánské náměstí

Prostor v centru města, sloužící mnoho let jako parkoviště, se díky naší spolupráci na projektu rekonstrukce proměnilo ve fungující veřejný prostor. Celkem bylo na náměstí a v jeho okolí vysazeno 24 nových stromů. A to i přesto, že jejich výsadbu zkomplikovaly archeologické nálezy, kvůli kterým bylo nutné přesunout čtyři platany do centrální části. Do budoucna přibude na náměstí také vodní prvek vytvořený na základě vítězného návrhu výtvarné soutěže.

Společenské místo

Dokončená rekonstrukce náměstí se drží jeho historické podoby. Jde totiž o poslední příklad původního veřejného prostranství funkcionalistického Brna. Vedle Náměstí Svobody a Zelného trhu jde zároveň o jedno ze tří historických centrálních prostranství města a z toho titulu vždy sloužilo jako společenské, správní a tržní místo ve městě. Umožňuje proto široké možnosti využití a městských aktivit od instalace restauračních zahrádek, konání trhů a demonstrací po parkování svateb. Z osmdesáti procent se na náměstí vrátila také původní dlažba, která tam byla před rekonstrukcí.

Stromy

Původní projekt počítal se stromy podél pasáže Jalta, archeologové ale v tomto místě našli dochované základy původních domů, většinou z období vrcholné gotiky. Národní památkový ústav, Odbor památkové péče a Archeologický ústav proto zcela vyloučily vysazení stromů v severní části náměstí. Ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna jsme proto navrhli jejich nové umístění v centrální části náměstí.

Stromy jsou zasazeny v místech, kde mají prostor pro tvorbu svého kořenového systému, která je ještě podpořena instalací prokořenitelných buněk, zamezujících stlačování okolního povrchu a zeminy s kořeny.

Mobiliář

Na náměstí – na terasu kostela sv. Michala – přibyly také otočné lavičky vyrobené na zakázku dle výsledku ankety městské části Brno-střed. My jsme následně přišli s finálním návrhem jejich designu.

Postupně přibyly také další lavičky, stojany na kola a plánován je i vodní prvek vznikající na základě výtvarné soutěže.