Předprostor Domu umění
a jižní část parku Koliště

Cílem krajinářsko-architektonické soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění města Brna včetně jižní části parku Koliště a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto zakázku zadat. S otázkami zaměřenými na proměnu lokality jsme se obrátili také na samotné uživatele. V anketě jste mohli vyplnit, co si o předprostoru i parku myslíte nebo co vám dnes na místě nejvíce chybí. Vyhodnocení ankety bylo vypracováno jako součástí zadání soutěže. Organizátorem byla Kancelář architekta města Brna.

Krajinářsko-architektonická soutěž

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Do poslední rekonstrukce Domu umění v roce 2010 nebyla úprava prostoru předpolí zahrnuta, přestože její architekt Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval.

Z důvodu velkého významu prostranství brněnské okružní třídy, parkového okruhu, institucí a architektonické a urbanistické kvality budov v místě záměru je nejvhodnějším řešením krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (Koliště I – mezi ulicemi Jezuitská a Malinovským náměstím). Součástí tak bylo koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi.

Výsledky soutěže

Řešené území

Vyhodnocení ankety

S otázkami zaměřenými na proměnu lokality jsme se obrátili také na vás – samotné uživatele. V anketě jste mohli vyplnit, co si o předprostoru i parku myslíte nebo co vám dnes na místě chybí. Od 17. května do 31. července 2022 se zapojilo 287 z vás. Vyhodnocení bylo vypracováno jako součást zadání soutěže.

V odpovědích se opakovalo několik motivů. Místo může svou sílu hledat v blízkosti jádra města a vlastních kulturních i historických hodnotách. Nevýhodou je naopak sousedství frekventované dopravní spojnice i sociálně vyloučené oblasti. Opakovaně byl vznesen požadavek na zachování či vytvoření dostatku vegetace, včetně potřebné péče, doplnění mobiliáře i zázemí pro delší setrvání v místě (většina místem pouze prochází) a komplexnost řešení parku. Vícekrát bylo respondenty požadováno také umístění vodního prvku a zmiňována byla nutnost opětovného propojení s navazující severní částí parku Koliště.

Galerie