Předprostor Domu umění
a park Koliště I

Cílem krajinářsko-architektonické soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění města Brna včetně parku Koliště I a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto zakázku zadat. Organizátorem soutěže je Kancelář architekta města Brna.