Předprostor Domu umění
a jižní část parku Koliště

Cílem krajinářsko-architektonické soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění města Brna včetně jižní části parku Koliště a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto zakázku zadat. Organizátorem soutěže je Kancelář architekta města Brna.

Krajinářsko-architektonická soutěž

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Do poslední rekonstrukce Domu umění v roce 2010 nebyla úprava prostoru předpolí zahrnuta, přestože její architekt Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval.

Z důvodu velkého významu prostranství brněnské okružní třídy, parkového okruhu, institucí a architektonické a urbanistické kvality budov v místě záměru je nejvhodnějším řešením krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (Koliště I – mezi ulicemi Jezuitská a Malinovským náměstím). Součástí tak bude koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi.

Navržené řešení by mělo rozdělit celé předmětné území do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění i jižní část parku Koliště.

Řešené území

Účelem a posláním krajinářsko-architektonické soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému může město Brno následně zadat zakázku na projektovou dokumentaci pro řešení lokality.

Zadavatelem soutěže o návrh je město Brno, organizátorem je Kancelář architekta města Brna.

Anketa

Co si o předprostoru i parku myslíte vy? Co Vám dnes na místě nejvíce chybí? Vyplňte nám prosím online anketu, otevřená zůstane do 31. července 2022. Její výsledky se pak stanou součástí soutěžního zadání.