Heinrich Blum: Deutsche Masaryk Volkschule

Heinrich Blum je jedním z významných brněnských meziválečných architektů. V jeho tvorbě se promítá vliv Adolfa Loose a funkcionalismu. Mezi jeho stavby patří vily v Preslově, bytový dům v Merhautově (spolu se Zikmundem Kerekesem) i budova Masarykovy německé školy lidové na Janáčkově náměstí (na fotografiích). Společně s Josefem Poláškem a Otokarem Oplatkem navrhl budovu První moravské spořitelny v Jánské.

Heinrich Blum se narodil 16. ledna 1884 v Soběšicích a studoval v Brně. Jeho život končí pravděpodobně roku 1942, kdy byl nacisty deportován do Terezína a později Lublinu.