Cena KAM za architekturu 2020

Publikováno: 29.6.2020
29
čvn

První ročník ceny Kanceláře architekta města Brna za přínos laureáta k rozvoji architektury, urbanismu a územního plánování v Brně a České republice. Udělena bývala jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Jako první ji obdržela v roce 2020 architektka Zdeňka Vydrová.

  • Vila Tugendhat
Cena KAM za architekturu 2020

Zdeňka Vydrová

Architektka Zdeňka Vydrová působí od počátku 90. let jako městská architektka Litomyšle, kde díky její práci vzniklo mnoho kvalitních realizací od těch nejlepších tuzemských architektů. Jak se píše v Litomyšlském architektonickém manuálu, navrhnout dům do Litomyšle se postupně stalo tak trochu otázkou prestiže. Její práce v České republice přispěla k renesanci městských architektů, a i díky ní má kancelář městského architekta také Brno.

Zdeňka Vydrová nastoupila po absolvování Fakulty architektury VUT v Brně do ateliéru architekta Viktora Rudiše (ve Stavoprojektu Brno). Vlastní ateliér založila v roce 1991. V letech 1994–1998 externě vyučovala na své alma mater, s VUT spolupracuje i nyní. V roce 2016 získala Cenu ministerstva kultury za architekturu.

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.