Průzkum maloobchodní sítě města Brna 2017

Datum vydání 05/2018

Průzkum maloobchodní sítě města Brna 2017 je v pořadí sedmým celoplošným sčítáním maloobchodních jednotek na území města Brna v období po roce 1990. Sledována byla zařízení maloobchodního prodeje zboží a zařízení komerčního prodeje služeb jednotlivcům, a to prostřednictvím 9 skupin ukazatelů zachycujících zejména umístění zařízení, sortiment, velikost prodejní plochy a charakteristiku provozní doby.

Průzkum maloobchodní sítě města Brna 2017