Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Publikováno: 3.6.2024
12
čvn

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

  • Zamilovaný hájek
  • 15-18
Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Městské části Brno-Královo Pole a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se proto s městem Brnem a Kanceláří architekta města Brna dohodly na uspořádání soutěžního workshopu. Účastníci nejdříve anonymně předloží koncepce rozvoje území, z nichž následně porota vybere 4 až 5 účastníků, kteří budou v práci na návrzích pokračovat. Následně se zúčastní workshopů, během kterých budou své návrhy konfrontovat se soutěžní porotou, zainteresovanými aktéry v území, nezávislými odborníky apod. Cílem tohoto procesu je společně najít nejvhodnější návrh rozvoje území, který bude podkladem například pro změny Územního plánu města Brna nebo rozhodování místní samosprávy ohledně jednotlivých drobných záměrů. Tato část Ponávky a její okolí tak do budoucna dostane koncepci rozvoje a postupně přirozeně i funkčně se zapojí do struktury města.

Zapojit se do přípravy zadání soutěže můžete i vy. Nábřeží Ponávky bude věnována středa 12. června, kdy se můžete vypravit na procházku s představiteli městských částí i odborníky na historii, krajinářskou architekturu nebo vodohospodářství. Přímo na místě vám bude představena připravovaná soutěž i samotné území. Začínat se bude v 17 hodin u lávky přes Ponávku za královopolským nádražím. Od 15 hodin se budete moci na vše související se soutěží zeptat také na informačním stánku poblíž sportovního hřiště v Zamilovaném hájku. Zde bude také končit procházka a pro všechny zájemce bude možnost se vyjádřit k současnosti i budoucnosti celé řešené lokality. Pokud se nebudete moci zúčastnit akcí na místě, možností je také vyplnění ankety dostupné on-line. Vaše názory budou následně využity právě při přípravě soutěžního zadání.

Další články

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

2.6.2024

Jak si nové generace z Fakulty architektury (FA VUT) pod vedením holandských architektů a ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) představují další rozvoj Zábrdovic? Jakou mají studenti vizi kultury bydlení a zahušťování městské zástavby? Výstavu studentských návrhů urbanistického řešení lokality mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou můžete od 7. června vidět v Galerii! VSTUPTE v KAM na Zelném trhu.