Černovická pískovna

Nové místo pro relaxaci i domov pro vzácné druhy ptáků. V místě dnešní pískovny v brněnských Černovicích plánuje město v budoucnu vytvořit rozsáhlý park. S ohledem na stále probíhající těžbu bude ale proměna území postupná. Už v příštích letech by se lidem mohla otevřít část areálu. Navrhnout proměnu černovické pískovny proto bylo úkolem urbanisticko-krajinářské soutěže. Soutěž organizovala kancelář městského architekta.

Urbanisticko-krajinářská soutěž

Úkolem soutěžících bylo připravit plán na postupnou obnovu vytěžených oblastí. Výsledkem bude celoměstský park, který bude rozlohou větší než Lužánky. Už od začátku jsme proto počítali s výrazným zapojením krajinářských architektů.

Část území by se přitom mohla otevřít veřejnosti už v příštích letech. Vzniknout by tady mělo místo pro rekreaci i relaxaci obyvatel Brna. Kromě rekreačního a relaxačního využití musí park zachovat také podmínky pro udržení a další rozvoj zdejšího přírodního bohatství, především pro vzácné druhy ptáků, které v místě hnízdí. K zadání soutěže jsme v květnu připravili první kulatý stůl, na který jsme přizvali hlavní aktéry v území, včetně zástupců magistrátu, městských částí, majitelů pozemků, zahrádkářů nebo ornitologů.

Výsledky online ankety

Lokalita umístěná mezi třemi městskými částmi bude po svém otevření zajímavým cílem procházek i výletů. Od pátku 14. května až do 28. května proto byla otevřená online anketa pro širokou veřejnost. Cílem bylo zjistit, co si v místě pískovny do budoucna představujete, a co vám dnes v oblasti nejvíce chybí.

Větší část respondentů pocházela z jiné městské části, třetina byla obyvatelem městské části Brno-Černovice nebo sousední městské části a čtvrtina respondentů nepocházela z Brna. Více než polovina respondentů předmětnou lokalitu zná, ale navštěvuje ji zřídka. Třetina respondentů navštěvuje lokalitu pravidelně.

Drtivá většina respondentů by v místě chtěla zachovat co nejvíce divoké přírody. Zhruba polovina respondentů by využila nový park k procházkám. Dále by pak rádi využívali park ke sportování nebo zahradničení.

Naprostá většina respondentů by v parku ráda pozorovala divokou přírodu. Dále by zde respondenti rádi měli pěší a cyklistické propojení mezi jednotlivými městskými částmi, sportovní zázemí, naučnou stezku, dětská hřiště nebo vodní plochy. Část respondentů by ráda rozšířila území parku směrem na jih.