Park Černovická pískovna

urbanisticko krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Park Černovická pískovna

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.

Účelem soutěže je nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení