Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí AUTOCAD 2024 na 12 měsíců

Lhůta pro pro podání nabídky: do 30.5.2023 do 12:00

Číslo poptávky: 2023/05

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 2 licencí AUTOCAD 2024 na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

12 měsíců od 19.6.2023

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou podávány v elektronické podobě na e-mailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 licencí AUTOCAD 2024 na 12 měsíců. Jedná se o obnovu licencí s daným navazujícím termínem.