Defaultní obrázek

Poptávka: podání cenové nabídky
Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno – PRODLOUŽENO!

Lhůta pro pro podání nabídky: 29.09. 2020 do 13:00

Číslo poptávky: 2020/17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu fyzického architektonického modelu pro mezinárodní urbanistickou dopravně architektonickou dvoufázovou užší projektovou soutěž o návrh Nové hlavní nádraží Brno (dále jen „soutěž o návrh“) . V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Předpokládaná doba plnění:

6 měsíců od podpisu smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou doručeny v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro, vyjma vzorku, který bude fyzicky předložen vedle podané nabídky.
Nabídky budou doručeny v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky „Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno“ a textem „NEOTVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží seznam nejméně 3 významných dodávek ve formě čestného prohlášení (seznam významných dodávek) realizovaných za poslední 5 roků před zahájením tohoto poptávkového řízení, každá spočívající ve vytvoření architektonického/urbanistického modelu v měřítku 1:1000 a větším, ve finančním objemu každé významné dodávky nejméně 75.000,- Kč bez DPH. Bližší informace v Poptávce k podání cenové nabídky.

Specifikace předmětu:

Předmětem poptávky je vytvoření fyzického modelu k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno v měřítku 1:500, o rozměrech 3 x 4 m (tj. rozsah území 1,5 x 2,0 km). Model se bude skládat ze 12 částí o rozměru 1 části 1 x 1 m. všechny části budou napojeny na podložku úchytným systémem (např. vruty, zámky). Fyzický model musí vykazovat barevnou stálost a základní mechanickou odolnost (nesmí být možné ho poškodit pouhým dotykem). Očekává se, že model bude vystaven ve vnitřních prostorách. Rozložení modelu na části se bude provádět pro účely přednášek, prezentací či jiných zvláštních prezentací. Spolu s modelem bude dodán i stojan.

Doplňující informace

Odkaz ke stažení přílohy č. 6 (Podkladová data celého modelu) získá uchazeč na vyžádání po zaslání žádosti na emailovou adresu: voltrova.tereza@kambrno.cz.

U poptávky byly ke dni 15.09.2020 změněny tyto údaje, předpokládaná doba plnění, předpokládaná hodnota a doba podání nabídek. Změny jsou červeně vyznačeny. Aktualizovaná byla v přílohách Poptávka a Návrh smlouvy. Ostatní přílohy i obsah jsou beze změny.