Procházka: Když Moravák rozkvete

Publikováno: 16.5.2024
30
kvě

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. My jsme se do něj společně vypravili ve čtvrtek 30. května. Průvodkyní nám byla architektka a urbanistka Janica Šipulová z Consequence forma architects, která je spolu s Martinem Sládkem autorkou dnešní podoby parku.

  • Park na Moravském náměstí
  • 17.00
Procházka: Když Moravák rozkvete

Park na Moravském náměstí

Svou aktuální podobu dostal park na základě vítězného návrhu od týmu Consequence forma architects v architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži o návrh z roku 2016. Realizace proběhla mezi roky 2020 a 2022. Projekt získal 1. místo v soutěži Park roku 2023.

Autoři: Consequence forma architects – Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Spolupráce: Ing. Klára Zahradníčkova MA, Ing. arch. Nina Vlček Ličková, Ing. arch. Jan Schleider, MgA. Richard Loskot, David Hora, DiS, Ing. Ondřej Fous

Konceptu prostorově dominuje prázdno v centru parku s jeho kulturně společenským potenciálem a obruč vzrostlých stromů, který je zpřístupněn pomocí okružní promenády s kavárnou a dětským hřištěm. Různá intenzita užívání je jeden ze základních principů parku. Kolem kavárny a centrální plochy se předpokládá nejvyšší zatížení a směrem k vnějšímu okraji intenzita slábne. Promenáda pod korunami vzrostlých stromů nabízí klid, centrální plocha akci a hru. Park se stal novým vibrujícím místem, vytvářejícím svou poetiku klidu a akce, v kontrastu s okolním šumem a tepem města a dopravy.

Projekt představuje komplexní přístup revitalizace intenzivně využívaného veřejného prostoru v historickém centru Brna pro 21. století. Park pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, s požadavky na environmentální udržitelnost, biodiverzitu, spoluvytváří komunitu a je inkluzivní.

Výraznou dominantou je plocha uprostřed, která přináší do města nový veřejný prostor – urban arénu. Místo pro setkávání lidí v centru parku s fontánou tvořící vodní zrcadlo nebo mlžící mrak. Aréna je definována uprostřed parku masivní lavicí, která podporuje klid místa a utváří náruč. Unikátní prostor je určený výhradně pro pěší a nabízí něco nového – sdílené pohodlí. Velkorysá lavice vybízí ke svobodě, kdy je dovoleno ležet, sedět, válet se, hrát si, a to pro všechny. Místo tím dostává obrovský náboj. S prvním sluncem se aréna zaplňuje. Plocha fontány se stává jevištěm. Vždy je na co se koukat a vždy se něco děje. Je to akce nebo ne-klid vodní hladiny. Každý procházející se zapojuje svým pohybem. Vodní zrcadlo umocňuje zdvojeným obrazem každou situaci.

Velký vliv na dění uprostřed má režim fontány, který přitahuje a vybízí k interakci a hře. V letním období, kdy život ve veřejném prostoru graduje, je místo plné dětí. Příjemné osvěžení si občas dopřejí i dospělí. Odpočinek a akce, slunění a osvěžení místu vtiskly novou přezdívku „brněnské moře“. Centrální plocha se svou dynamickou živostí i poetickým klidem je středobodem místa. Svůj rytmus mění v rámci ročního období, ale i během samotného dne.

Výsledný projekt zpřístupňuje park a zachovává jeho původní krajinářské hodnoty s odkazem na historii místa. Investorem byla městská část Brno-střed.

Procházka

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.