Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Publikováno: 2.2.2024
15
úno

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.

  • Ústavní soud ČR, Joštova 8
  • 16.00
Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Interiér Ústavního soudu v Brně

Historie Zemského domu začala v roce 1867 rozhodnutím poslanců o výstavbě nového sídla Moravského zemského sněmu a mezi lety 1872–1873 vyvrcholila soutěží, v níž zvítězili Anton Hefft s Robertem Raschkou. Stavbu prováděl od roku 1875 Josef Arnold a kamenické práce dodali Adolf Loos st. s Johannem Tomolou. Monumentální palácová stavba postavená ve stylu severoitalské neorenesance byla dokončena v roce 1878 a stala se tak urbanistickou dominantou brněnské okružní třídy.

Po vzniku Československa sloužila budova nadále zemským správním orgánům a po nástupu komunistického režimu krajskému národnímu výboru. Od roku 1993 v Zemském domě sídlí Ústavní soud České republiky, který tak nakonec, poté co byl domovem institucí legislativních a exekutivních, spojil svoji budoucnost s mocí soudní.

Nevyhovující stavebně-technický stav sněmovního sálu, jeho okolí a přilehlého zázemí – nejvýznamnějších prostorů v budově – vedl v roce 2014 Ústavní soud k rozhodnutí o nezbytnosti rekonstrukce. S ohledem na historický a architektonický význam těchto částí budovy byla zorganizována otevřená architektonická soutěž, ze které vyšel jako vítězný návrh architektů Ondřeje a Darji Kafkových z ateliéru MOAD.

Hlavními koncepčními prvky jejich práce je soulad vnitřního prostoru s exteriérem budovy, který má pozitivní slavnostní vyznění, má svoji dobovou a výtvarnou hodnotu, kterou je nutné ctít. Cílem bylo očistit prostory od všech rušivých elementů. Nové prvky jsou v soudobém designu, z krásných, kvalitních materiálů a mají kvalitní řemeslné zpracování s pečlivým detailem. Nově vložené prvky prostor doplňují, nikoliv zakrývají, tak aby byl zachován jeho půvab a atmosféra.

Výjimečnost místa umocňují originální křišťálové lustry vyrobené firmou Bomma. Autory jsou navrženy jako ucelená kolekce, se společnými charakteristickými prvky, jako jednotná povrchová úprava, jednotná tvarová a velikostní charakteristika křišťálových baněk, jednotná barevnost, jednotná světelná charakteristika. Lustry jsou pro různé místnosti a aplikaci navrženy v zavěšené, stojací a nástěnné verzi s variabilním počtem baněk. Pro poradní místnost byl v Moravské gobelínové manufaktuře vyroben také gobelín navržený Vladimírem Kokoliou.

Fotogalerie

Procházka

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.