Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Publikováno: 2.2.2024
15
úno

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.

  • Ústavní soud ČR, Joštova 8
  • 16.00
Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Interiér Ústavního soudu v Brně

Historie Zemského domu začala v roce 1867 rozhodnutím poslanců o výstavbě nového sídla Moravského zemského sněmu a mezi lety 1872–1873 vyvrcholila soutěží, v níž zvítězili Anton Hefft s Robertem Raschkou. Stavbu prováděl od roku 1875 Josef Arnold a kamenické práce dodali Adolf Loos st. s Johannem Tomolou. Monumentální palácová stavba postavená ve stylu severoitalské neorenesance byla dokončena v roce 1878 a stala se tak urbanistickou dominantou brněnské okružní třídy.

Po vzniku Československa sloužila budova nadále zemským správním orgánům a po nástupu komunistického režimu krajskému národnímu výboru. Od roku 1993 v Zemském domě sídlí Ústavní soud České republiky, který tak nakonec, poté co byl domovem institucí legislativních a exekutivních, spojil svoji budoucnost s mocí soudní.

Nevyhovující stavebně-technický stav sněmovního sálu, jeho okolí a přilehlého zázemí – nejvýznamnějších prostorů v budově – vedl v roce 2014 Ústavní soud k rozhodnutí o nezbytnosti rekonstrukce. S ohledem na historický a architektonický význam těchto částí budovy byla zorganizována otevřená architektonická soutěž, ze které vyšel jako vítězný návrh architektů Ondřeje a Darji Kafkových z ateliéru MOAD.

Hlavními koncepčními prvky jejich práce je soulad vnitřního prostoru s exteriérem budovy, který má pozitivní slavnostní vyznění, má svoji dobovou a výtvarnou hodnotu, kterou je nutné ctít. Cílem bylo očistit prostory od všech rušivých elementů. Nové prvky jsou v soudobém designu, z krásných, kvalitních materiálů a mají kvalitní řemeslné zpracování s pečlivým detailem. Nově vložené prvky prostor doplňují, nikoliv zakrývají, tak aby byl zachován jeho půvab a atmosféra.

Výjimečnost místa umocňují originální křišťálové lustry vyrobené firmou Bomma. Autory jsou navrženy jako ucelená kolekce, se společnými charakteristickými prvky, jako jednotná povrchová úprava, jednotná tvarová a velikostní charakteristika křišťálových baněk, jednotná barevnost, jednotná světelná charakteristika. Lustry jsou pro různé místnosti a aplikaci navrženy v zavěšené, stojací a nástěnné verzi s variabilním počtem baněk. Pro poradní místnost byl v Moravské gobelínové manufaktuře vyroben také gobelín navržený Vladimírem Kokoliou.

Fotogalerie

Procházka

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

Podobu nové haly pro dráhové cyklisty a atlety vybere porota v architektonické soutěži

18.1.2024

Rada města učinila další kroky v plánování výstavby nového sportoviště, které bude určeno dráhovým cyklistům a atletům. Kancelář architekta města Brna začne připravovat architektonickou jednofázovou užší soutěž o návrh této haly, kterou město vybuduje vedle plaveckého areálu za Lužánkami.