Procházka: Za Králíkem na výstaviště

Publikováno: 27.7.2023
15
srp

Divadla, filmy, koncerty nebo třeba módní přehlídky? Během srpnové procházky za architekturou jsme společně navštívili funkcionalistickou budovu Králíkova divadla v areálu brněnského výstaviště, která od svého dokončení v roce 1928 hostila nejrůznější instituce. Podívali jsme se do míst, která dnes slouží jen výjimečně a čekají na své další využití.

  • Králíkovo divadlo, Brněnské výstaviště
  • 17.30
Procházka: Za Králíkem na výstaviště

Králíkovo divadlo

Budova se sálem pro téměř 800 diváků vznikala původně jako kino pro nové Zemské výstaviště v Brně. Už během výstavby byl ale projekt architektem Emilem Králíkem přepracován, aby mohla sloužit i jinak. Během necelých sto let existence tak nabízela prostory filmům, divadlu, kavárně, koncertům, módním přehlídkám nebo plodinové burze.

Přestože objekt prošel různými přestavbami, v 50. letech byla mj. zazděna dosud otevřená kavárenská terasa a schodiště, v interiéru je dochovaná řada cenných původních architektonických prvků. Budova je jako součást areálu Brněnského výstaviště památkově chráněná.

Přes omezení daná technickým stavem, který neumožňuje využití hlavního sálu, probíhají v budově v provizorním režimu a pod záštitou spolku Divadlo na výstavišti kulturní akce – workshopy, divadelní a audiovizuální performance nebo výstavy.

Fotogalerie

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).