„Areál brněnského výstaviště a navazujících území“

Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh

soutez

Status: Probíhající

Cílem soutěže je nalezení formy a způsobu využití území celoměstského významu, který bude zohledňovat limity (například velký městský okruh, záplavové území a podobně) a specifika lokality (například uzavřenost areálu, provozní vazby v areálu). Navržené řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

Zahájení soutěže: 26.05.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.12.2017

Zasedání poroty: 11.01.2018 - 13.01.2018

Porota

Nezávislí

prof. Ing. arch. Ivan Koleček – předseda poroty

Ing. arch. Petr Hlaváček

MgA Jakub Kořínek

prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Nezávislí – náhradníci

Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Závislí

Ing. Jiří Kuliš – místopředseda poroty

Ing. Petr Vokřál

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kacer

Závislí – náhradníci

Mgr. Petr Hladík

Bc. Matěj Hollan

Richard Mrázek

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA

Přizvaní odborníci

Ing. arch. Jiří Fixel

Ing. Petr Halámek. Ph.D.

Ing. Vlastislav Novák

Tomáš Ctibor

Ing. arch. Lenka Štěpánková

Ing. Josef Veselý

 

Dne 13. 12. 2017 byly odevzdány soutěžní návrhy účastníků II. fáze soutěže. Hodnotící porota zasedne ve dnech 11. – 13. 1. 2018.