Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh

Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Status: Výsledky

Cílem soutěže je nalezení formy a způsobu využití území celoměstského významu, který bude zohledňovat limity (například velký městský okruh, záplavové území a podobně) a specifika lokality (například uzavřenost areálu, provozní vazby v areálu). Navržené řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

Zahájení soutěže: 26.05.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.12.2017

Zasedání poroty: 11.01.2018 - 13.01.2018

Porota

Nezávislí

prof. Ing. arch. Ivan Koleček – předseda poroty

Ing. arch. Petr Hlaváček

MgA Jakub Kořínek

prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Nezávislí – náhradníci

Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Závislí

Ing. Jiří Kuliš – místopředseda poroty

Ing. Petr Vokřál

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kacer

Závislí – náhradníci

Mgr. Petr Hladík

Bc. Matěj Hollan

Richard Mrázek

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA

Přizvaní odborníci

Ing. arch. Jiří Fixel

Ing. Petr Halámek. Ph.D.

Ing. Vlastislav Novák

Tomáš Ctibor

Ing. arch. Lenka Štěpánková

Ing. Josef Veselý

 

Výsledky mezinárodní urbanistické dvoufázové otevřené ideové soutěže o návrh byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 23. ledna 2018.

 

 

 

Výsledky

Obrázek soutěže

1. cena neudělena

2.000.000,- Kč

Účastník: -

Autor: -

Spolupracovník: -

Obrázek soutěže
Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.

2. cena

1.500.000,- Kč

Účastník: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.

Autor: Ing. arch. Pavel Rada, doc. Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alena Režná, Ph.D., Ing. arch. Martina Řehořová

Spolupracovník: Ing. arch. Tomáš Sysel, Ing. arch. Radim Petruška, Ing. arch. Václav Hájek

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY NÁVRHU: Zapojení areálu Výstaviště do organismu města. Otevření nového veřejného prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově chráněných původních pavilonů). Posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území a vytváří nové dominanty. Bezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra, park Antropos a lesopark Červený kopec. Posílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály, provozní zázemí - variabilní využití.

Obrázek soutěže
Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - AiD team a.s.

3. cena

1.000.000,- Kč

Účastník: AiD team a.s.

Autor: Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Pavel Bainar, Ing. arch. Marek Focher, Ing. arch. Marian Kolařík, Ing. arch. Petr Ondráček

Spolupracovník: Ing. Jaromír Černý, CSc., Ing. Zdenek Sendler

Proměna výstaviště v moderní městskou část. Svoboda pohybu: prostupností územím, severojižní a východozápadní propojení, prorůstání bytové a smíšené zástavby do území. Místa setkávání: otevření východní části areálu výstaviště městu, zapojení předprostoru pavilonu A do veřejného prostoru, nový park u Bauerova zámečku. Zdravé město: doplnění zeleně v parterech a obnova bulvárů, zelené střechy, zeleň na fasádách, zadržení vody v území, kontinuita se stávající rostlou strukturou města. Aktivní obyvatelé: zapojení nábřeží Svratky a využití potenciálu řeky, ...

Odměna 400.000,- Kč

Účastník: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.Areál brněnského výstaviště a navazujících území - JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Odměna 150.000,- Kč

Účastník: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Areál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan RullerAreál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan RullerAreál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan RullerAreál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan RullerAreál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan RullerAreál brněnského výstaviště a navazujících území - prof. Ing. arch. Ivan Ruller