Centrum volného času Nová Bystrouška

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Centrum volného času Nová Bystrouška

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál umožní provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor, který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Zahájení soutěže: 16.06.2017

Odevzdání soutěžních návrhů: 26.09.2017

Zasedání poroty: 05.10.2017 - 06.10.2017

Porota

Závislí
PhDr. Jaroslav Petr – 1. místostarosta MČ Brno-Bystrc, místopředseda poroty
Miroslav Klimeš – místostarosta MČ Brno – Bystrc
Mgr. Petr Sedlář – vedoucí CVČ Bystrouška

Nezávislí
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, předseda poroty
Ing. arch. Marek Štěpán
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Eva Eichlerová

Náhradníci závislí
Mgr. Martin Ander, PhD. – náměstek primátora města Brna
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda komise RMB pro územní plánování
Mgr. Zdeňka Říhová – ředitelka Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o.

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. Lenka Hanusová
Ing. arch. Jiří Vokřál

Přizvaní odborníci
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, KAM Brno
investiční náklady – Ing. Stanislava Žáková, Odbor investiční, MmB
vnitřní prostředí – Ing. Petr Suchánek, Ph.D., Fakulta architektury, VUT v Brně

 

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 31. října 2017.

Výsledky

Obrázek soutěže
Centrum volného času Nová Bystrouška - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Centrum volného času Nová Bystrouška - Pelčák a partner architekti, s.r.o.Centrum volného času Nová Bystrouška - Pelčák a partner architekti, s.r.o.

1. cena

400.000,- Kč

Účastník: Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Spolupracovník: Ing. arch. Tereza Abrhámová, Bc. Michaela Brychtová, Ing. arch. Norbert Gáfrik, Ing. Šárka Justová, Bc. Jan Kozák, Isabel Cristina Mieres, Ing. arch. Martina Mikócziová, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Jan Sochor, Ing. arch. David Vahala

Zahradní pavilon na hraně ulice, náměstí a parku je městotvorně definuje a současně je jejich pojítkem. Pozicí, měřítkem i figurou signalizuje pro obec významnou občanskou stavbu a tvoří veřejný prostor i vstup do parku. Proto musí být umístěn v těžišti území u konečné tramvaje. Uvnitř je neformální – pro děti a volný čas. Prostorovou strukturou se podobá starým městům s ulicemi a náměstími, v nichž tak rádi pobýváme. Charakterem je otevřený, ale též srozumitelný a bezpečný.

Obrázek soutěže
Centrum volného času Nová Bystrouška - Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček, Martin SladkýCentrum volného času Nová Bystrouška - Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček, Martin SladkýCentrum volného času Nová Bystrouška - Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček, Martin Sladký

2. cena

300.000,- Kč

Účastník: Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček, Martin Sladký

Autor: Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček, Martin Sladký

Spolupracovník: -

Vnímáme potřebu vytvoření jasné koncepce pro výstavbu v prostoru Horního náměstí. Navržená prostorová figura pokračuje v kompozici soustředných kružnic (elips) uličního skeletu. Uprostřed se nachází volný prostor – pláň - „obývací pokoj sídliště“. Do něj jsou pak orientovány menší prostory - „pokoje“, každý s vlastní náplní a charakterem: prostor modlitebny, hřiště, CVČ, či sportovní haly. Navržené objekty jsou navrženy ve vzájemném kontrastu.

Obrázek soutěže
Centrum volného času Nová Bystrouška - studio AEIOU s.r.o.Centrum volného času Nová Bystrouška - studio AEIOU s.r.o.Centrum volného času Nová Bystrouška - studio AEIOU s.r.o.

odměna

100.000,- Kč

Účastník: studio AEIOU s.r.o.

Autor: Ing. arch. Jan Vojtíšek, Ing. Jakub Staník

Spolupracovník: Ing. arch. Tamara Bemerová, Ing. Tomáš Pevný, Ing. Klára Zahradníčková

2 v 1 – Objekty v jedné budově (homogenní, kompaktní výraz); Etapizace – postupná výstavba objektů (oddělitelnost provozů, jednoduchá konstrukce); Nenápadnost – hmotová a materiálová lehkost (transparentnost, subtilita); Konektivita – provozní a vizuální propojení s veřejným prostorem (kontakt s terénem); Vrcholy náměstí – trojúhelníková územní kompozice občanské vybavenosti (CVČ+Sál, poliklinika, provozovna s tržnicí); Duch místa – parkový charakter náměstí (zatravnění, vzrostlá zeleň).