Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

urbanisticko architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem je dále návrh umístění a podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.

Úkolem pro soutěžící je zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení přinese novou kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožní zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb pro veřejnost a estetiky prostředí.

Zahájení soutěže: 14.06.2021

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.09.2021

Zasedání poroty: 14.10.2021 - 15.10.2021

Porota

Nezávislí

prof. Ing. arch. Ján Stempel

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. Jakub Chvojka

Ing. arch. Rudolf Grimm

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Lukáš Pecka

Ing. Klára Zahradníčková MA

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Ing. Alena Říhová

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. arch. Pavel Wewiora

 

Dokumenty ke stažení

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly dne 9. 6. 2021 schváleny Radou města Brna
a 14. 6. 2021 byla soutěž oficiálně zahájena.