Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Status: Výsledky

Úkolem soutěžících bylo navrhnout podobu hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně včetně přilehlých veřejných prostranství v areálu, před jeho vstupem z ulice Vídeňská a zastávek MHD. Cílem byla také rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, umístění a podoba provozních budov podél ohradní zdi i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.

Podoba a forma navrhovaných zásahů měla být v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Soutěžní řešení přinesla novou kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části Ústředního hřbitova. Současně do budoucna umožní zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu, zázemí správy hřbitova, dostupnosti služeb pro veřejnost a estetiky prostředí.

 

Zahájení soutěže: 14.06.2021

Odevzdání soutěžních návrhů: 13.09.2021

Zasedání poroty: 14.10.2021 - 15.10.2021

Porota

Nezávislí

prof. Ing. arch. Ján Stempel

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Ing. Jakub Chvojka

Ing. arch. Rudolf Grimm

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Lukáš Pecka

Ing. Klára Zahradníčková MA

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Ing. Alena Říhová

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. arch. Pavel Wewiora

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 27. října 2021.

 

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 9. 6. 2021 Radou města Brna a 14. 6. 2021 byla soutěž oficiálně zahájena.

Výsledky

Obrázek soutěže
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Refuel s.r.o.Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Refuel s.r.o.Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Refuel s.r.o.

1. cena

300.000,-

Účastník: Refuel s.r.o.

Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý

Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová

Návrh respektuje historickou kompozici Aloise Prastorfera. Obřadní síň Bohuslav Fuchse a Josef Poláška ponechává navržené řešení v historické podobě. Cílem návrhu je tyto architektonicky cenné principy a budovy citlivě doplnit a dovolit jim vyniknout v plné kráse. Je navržen nový zapuštěný vstupní objekt. Tím se otevře pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně. Nový objekt zároveň vymezí před smuteční síní klidnou piazzetu nad uličním prostorem. Nové objekty pro zázemí zaměstnanců a technické zázemí hřbitova jsou navrženy po stranách, skryté za historickými budovami. Návrh se materiály – lícovými cihlami, pohledovým betonem a patinovanou ocelí odkazuje na architektonický výraz Obřadní síně, dominanty vstupního prostoru.

Obrázek soutěže
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Menšík Skrušný, spol. s r.o.Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Menšík Skrušný, spol. s r.o.Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Menšík Skrušný, spol. s r.o.

2. cena

220.000,-

Účastník: Menšík Skrušný, spol. s r.o.

Autor: Ing. arch. David Menšík, Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. Petr Skrušný

Spolupracovník: Zuzana Bubeníková, Ing. arch. Pavel Hodek, Ing. arch. Magdaléna Buzová

Alfa a omega. Začátek a konec. Dva objekty jako brána největšího brněnského hřbitova. Dva objekty, které netvoří bariéru, ale vytváří prostor. Objekty, které pozůstalé důstojně přivádí na místo posledního odpočinku, propojují veřejný prostor s hřbitovem, koncentrují potřebnou vybavenost do jednoho objemu, oddělují vedení hřbitova od návštěvníků a přitom dávají možnost vyniknout původní obřadní síni. Brána s monumentalitou, která má svou lehkost a vertikalitou, která má svou symboliku.

Obrázek soutěže
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - F POINT z.s., Ing. Jan JavůrekHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - F POINT z.s., Ing. Jan JavůrekHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek

3. cena

150.000,-

Účastník: F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek

Autor: Ondřej Fiedler, Max Fleischmann, Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Jan Javůrek

Spolupracovník:

Přestože hřbitov je úzce spjatý s městem, je vždy obehnán hranicí. Podobně jako kostel či radnice si i hřbitov šlechtí svou posvátnost a důležitost. Přesto se od tradičních ikon města liší svým rozsahem a funkcí. Spíše než chrámem zasvěceném té či oné autoritě, jedná se o celý chrámový okrsek. Jde nám o zástavbu z komponovaný štítů, které sestavujeme do jakýchsi propylejí podél cestních os hřbitova. Nechceme pouze skládat funkce do neviditelných hal. Radši stavíme sbírku chrámků, které se tak jako stávající klasicizující objekty postupně odkrývají a zahalují mezi stromy. Těžké štíty se pak pravidelně střídají s otevřenými dvory. Dláždění obklopující obřadní síň protahujeme až k hranám silnice. Vzniká tak jednotná plocha, která je postupně přehrazována sérií rovnoběžných zastavení a překážek. Nástupní ostrůvky, projíždějící tramvaje, ohradní zdi s fragmenty pavilonků integrující toalety, kamenictví, květinářství a kavárnu. Nakonec monumentální stupně vhlíží k obřadní síni.

Odměna 60.000,-

Účastník: RCNKSK s.r.o., Ing. arch. Matúš Berák, Bc. Trang Erika Nguyen Thu

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - RCNKSK s.r.o., Ing. arch. Matúš Berák, Bc. Trang Erika Nguyen ThuHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - RCNKSK s.r.o., Ing. arch. Matúš Berák, Bc. Trang Erika Nguyen ThuHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - RCNKSK s.r.o., Ing. arch. Matúš Berák, Bc. Trang Erika Nguyen Thu

Odměna 20.000,-

Účastník: Zdeněk Daniel

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Zdeněk DanielHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Zdeněk DanielHlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně - Zdeněk Daniel