Nový most přes řeku Svitavu

Urbanisticko-architektonicko-konstrukční jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Nový most přes řeku Svitavu

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská.

V rámci řešeného území měla být koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu měla být rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován.

V rozsahu navazujících území bylo předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetně způsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

 

Zahájení soutěže: 19.11.2021

Odevzdání soutěžních návrhů: 11.02.2022

Zasedání poroty: 24.02.2022

Porota

Nezávislí

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.

Ing. Petr Brosch

Ing. arch. Aleš Burian

Ing. arch. Lukáš Ehl

Ing. arch. Pavel Jura

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Jiří Vokřál

Ing. Lýdia Šušlíková

 

Závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. David Grund

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Mgr. Petr Hladík

JUDr. Jiří Oliva

Ing. arch. Pavla Pannová

Mgr. Martin Maleček

Mgr. Aleš Mrázek

 

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Informace pro účastníky soutěže o návrh: Všechny neoceněné a neodměněné návrhy jsou k vyzvednutí v budově Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu 13 na Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 16. března 2022.

Výsledky

Obrázek soutěže
Nový most přes řeku Svitavu - William Matthews Associates LimitedNový most přes řeku Svitavu - William Matthews Associates LimitedNový most přes řeku Svitavu - William Matthews Associates LimitedNový most přes řeku Svitavu - William Matthews Associates Limited

1. cena

800.000,- Kč

Účastník: William Matthews Associates Limited

Autor: William Matthews, Ing. arch. Petr Šuma, David Walker, Julia Karasinska, Edmund Metters, John Adamek

Spolupracovník: Buro Happold GmbH, Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Ondřej Zenkl

Návrh integruje klíčové historické hodnoty s požadavky nového rozvoje na síť veřejných prostranství a požadovanou veřejnou infrastrukturu, ale také umožňuje jinak městem svázané řece si trochu oddechnout. Navržená veřejná infrastruktura se sestává z elegantního mostu, který překlenuje park nabízející divokost a přirozenost jako alternativu urbanizované krajiny města a řeky. Navržen je funkční systém respektující kulturní a přírodní priority, který je zároveň zodpovědně hospodárný a udržitelný.

Obrázek soutěže
Nový most přes řeku Svitavu - P.P. Architects - PRISNový most přes řeku Svitavu - P.P. Architects - PRISNový most přes řeku Svitavu - P.P. Architects - PRISNový most přes řeku Svitavu - P.P. Architects - PRIS

2. cena

600.000,- Kč

Účastník: P.P. Architects - PRIS

Autor: Ing. Martin Řehulka, Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Ada Lečbychová, Ing. arch. Bohdana Nytrová, Ing. arch. Bořek Knytl, Ing. Marek Holán

Spolupracovník: Kseniia Zharova, Pavla Nováková, Olga Kukuts, Radoslav Pučálka, Dalibor Diviš, Radek Maděrič

Regulovaný tok řeky Svitavy výrazně limituje jeho rekreační potenciál v měřítku sídla. Návrh se tudíž snaží při respektování technických podmínek říční koryto v prostoru pod stávajícím jezem fyzicky i opticky rozšířit a vytvořit příznivý prostor se společenskou a rekreační funkcí. Prostranství obou břehů je navíc výrazně formováno dominantním obloukem říční promenády s cyklistickým koridorem. Nový most respektive jeho samotná architektura je převážně cílena na vizuální dojem z úrovně návštěvníků rozšířeného prostoru náplavky a promenád na obou březích.

Obrázek soutěže
Nový most přes řeku Svitavu - re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.

3. cena

400.000,- Kč

Účastník: re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.

Autor: MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D. et Ph.D., Ing. Jan Mourek

Spolupracovník: Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Jan Čech, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Bc. Martin Kunc, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Pavla Drbalová, Ing. Sandra Chlebovská, Ing. Marie Gelová, Ing. arch. Oto Melter, Ing. Petr Kněž

Nový most přes řeku Svitavu má štíhlé římsy, elegantní tvary a důstojnou robustní figuru. Most se siluetou klasického obloukového mostu, který nejde svou konstrukcí do výšky. Klasické se v něm snoubí se soudobým tvarem definovaným ideálním hydrotechnickým řešením, soudobým materiálem i detailem - tvarově mají opěry vzhled valounů v řece. Nový most definuje své okolí. Jeho poloha vymezuje dostatečně velkorysé veřejné prostory v okolí jezu. Zachovává cenné místní dominanty komína a výškových budov sladovny, se kterými pak dotváří identitu jak s novým městský nábřežím s náplavkou, obytnými schody tak s přírodě blízkými nivními porosty tak samozřejmě s řekou Svitavou!

Odměny 100.000,- Kč

Účastník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Nový most přes řeku Svitavu - Stráský, Hustý a partneři s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Stráský, Hustý a partneři s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Stráský, Hustý a partneři s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Odměny 100.000,- Kč

Účastník: JAKUB KLASKA LTD.

Nový most přes řeku Svitavu - JAKUB KLASKA LTD.Nový most přes řeku Svitavu - JAKUB KLASKA LTD.Nový most přes řeku Svitavu - JAKUB KLASKA LTD.Nový most přes řeku Svitavu - JAKUB KLASKA LTD.

Odměny 100.000,- Kč

Účastník: Refuel s.r.o.

Nový most přes řeku Svitavu - Refuel s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Refuel s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Refuel s.r.o.Nový most přes řeku Svitavu - Refuel s.r.o.