Archivy: Tiskové zprávy

Prohlídka BVV s architekty

25.5.2017

Kancelář architekta města Brna (KAM) připravuje mezinárodní urbanistickou soutěž „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“. Ustavující zasedání poroty proběhlo v dubnu, předcházela mu Brněnská ozvučná deska a seznámení veřejnosti se záměry soutěže.

Podobu Nové Bystroušky určí architektonická soutěž

4.5.2017

Kancelář architekta města Brna (KAM) je nyní pověřena uspořádáním architektonické soutěže a do plánování od počátku zapojujemístní obyvatele. Setká se s nimi ještě před oficiálním vyhlášením soutěže.

Městský architekt vyráží za obyvateli městských částí

25.4.2017

Městský architekt spolu se členy svého týmu vyráží na jízdu za obyvateli městských částí. Na setkáních s názvem KAM JEDE K VÁM! prodiskutuje s Brňany územní plán, Vize prostorového rozvoje města a „horká“ brněnská témata.

Urbanistický rozvoj výstaviště v 21. století

12.4.2017

Cílem architektonické soutěže, kterou KAM pořádá, je najít řešení, které umožní jak úspěšné pokračování a rozvoj veletržních a kongresových funkcí areálu, tak revitalizaci méně využívaných částí a také otevření části areálu široké veřejnosti pro každodenní využití.

Rok od jmenování městského architekta

4.4.2017

Po roce od jmenování Michala Sedláčka do funkce má KAM 14 zaměstnanců, intenzivně se účastní jednání v oblastech územního plánování a veřejného prostoru, aktivně zapojuje veřejnost, má za sebou několik projektů a plánuje další.

Káznice na Cejlu je o krok blíž ke kreativnímu centru

8.3.2017

). Objekt Káznice byl 28. listopadu 2016 prohlášen za kulturní památku, což vyvolalo potřebu prověření možností a rozsahu stavebních zásahů do objektu a určení limitů a způsobů památkové ochrany. KAM tedy ve spolupráci s firmou SAURA zpracovala studii limitů památkové ochrany Kreativního centra Brno.

Mezinárodní urbanistická soutěž otevře část areálu BVV veřejnosti

2.3.2017

Cílem soutěže je najít řešení, které umožní jak úspěšné pokračování a rozvoj veletržních funkcí areálu, tak revitalizaci méně využívaných částí a otevření části areálu široké veřejnosti pro každodenní využití.

Vize prostorového rozvoje a zapojení veřejnosti

28.2.2017

Poslední únorový den se v Brně na jednom místě sejdou lidé z různých (zájmových) skupin a pokusí se to změnit. Politici, úředníci, developeři, aktivisté, odborná veřejnost. Všichni společně budou hledat vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do územního plánu Brna.

Únorová procházka s městským architektem patří pasážím

26.2.2017

S odborníky z Kanceláře se zájemci mohou seznámit už nyní, prostřednictvím procházek s městským architektem, které se konají každý měsíc.

Vizuální identita KAMu

17.1.2017

V soutěži na nový vizuální styl KAMu zvítězilo plzeňské Studio Petrohrad s návrhem symbolu, jež zdůrazňuje klíčová slova podtrhující činnost Kanceláře, jako jsou architekt, vize, schopnost vnímat město v celkovém kontextu, nadhled a chuť komunikovat s veřejností.