Zodpovědné je hledat smysluplná a funkční řešení

Publikováno 24.11.2019

Zahrada-Park-Krajina – Jak tvořit kvalitní ulice, náměstí nebo parky, kde se lidé budou cítit dobře a bezpečně – to je cílem knihy Principy tvorby veřejných prostranství, kterou začátkem října vydala Kancelář architekta města Brna…

Zodpovědné je hledat smysluplná a funkční řešení

V deseti kapitolách autoři popisují na příkladech dobré i špatné principy tvorby veřejného prostoru, primárně se přitom zaměřují na Brno a jeho specifika.

Nejen o brněnském manuálu, ale především o principech tvorby zelené infrastruktury, důležitosti spolupráce jednotlivých profesí a současné úloze krajinářských architektů jsme si povídali se dvěma z autorů knihy, architektem a vedoucím oddělení veřejného prostoru KAM Davidem Zajíčkem a jeho kolegou krajinářským architektem Ondřejem Nečaským.